Terug naar overzicht
Kennisbank

Verschil tussen payroll en uitzenden

Verschillen tussen payrolling en uitzenden

Zowel bij payrolling als uitzenden besteedt de werkgever zijn personeelszaken uit. Het cruciale verschil is dat op de arbeidsovereenkomst van een payrollkracht alle arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn zoals deze gelden binnen (de branche van) het bedrijf waar de payrollmedewerker te werk wordt gesteld. Denk aan zaken als uitkeringen bij jubilea, vakantiedagen en contractsoorten. Hiervoor wordt gekeken naar de branche cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling van datzelfde bedrijf. Bij uitzendovereenkomsten volstaan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, zoals is vastgelegd in de inlenersbeloning van de cao voor uitzendkrachten en geldt een uitgebreide ketenregeling (tot wel 5,5 jaar flexibele contracten).

Daarnaast verzorgt de ondernemer zelf de werving en selectie van nieuwe medewerkers alvorens zij een payrollovereenkomst krijgen en worden zij exclusief aan deze ondernemer ter beschikking gesteld door het payrollbedrijf. Werknemers op uitzendbasis worden geworven en geselecteerd door het uitzendbedrijf en mogen ook aan andere ondernemers ter beschikking worden gesteld.

Overeenkomst tussen payrolling en uitzenden

Net als een payrollbedrijf, neemt een uitzendbureau het personeel dat op de werkvloer van de ondernemer staat in dienst. Ook neemt het uitzendbureau de administratieve zaken en risico’s over die komen kijken bij het juridisch werkgeverschap.

Payroll voor de ondernemer

Payroll is het uitbesteden van de administratieve zaken en risico’s die horen bij het werkgeverschap aan een extern bedrijf: het payrollbedrijf. Letterlijk betekent payroll ‘loonlijst’ in het Nederlands. Een payrollorganisatie wordt namelijk juridisch werkgever van de medewerkers van de ondernemer. Zo staan de medewerkers nog steeds op de werkvloer van de ondernemer, maar op de loonlijst van het payrollbedrijf. Deze regelt alle ingewikkelde en tijdrovende zaken van het werkgeven en stuurt hiervoor één overzichtelijke factuur. Zo heeft de ondernemer zijn handen vrij voor alle andere zaken die komen kijken bij het ondernemerschap.

Payroll voor de medewerker

Een medewerker merkt niet zoveel van de payrollconstructie. Hij staat immers gewoon op de werkvloer van de ondernemer. Het payrollbedrijf is ook niet betrokken bij de dagelijkse aansturing, dat doet de ondernemer zelf. Wat doet een payrollbedrijf dan wel? Het payrollbedrijf gaat een arbeidsovereenkomst aan met de medewerker, betaalt het salaris en vakantiegeld van de medewerker uit en biedt een pensioenregeling. Mocht de medewerker ziek zijn, dan begeleidt het payrollbedrijf het verzuimtraject. En heeft de medewerker een vraag over het dienstverband? Ook dan richt hij zich tot de payrollorganisatie.