Terug naar overzicht
Kennisbank

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ondernemer veranderen, dus wij kunnen ons goed voorstellen dat het vragen oproept. In dit artikel behandelen wij de veelgestelde vragen over de WAB. 

Waar staat WAB voor?

WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Vanaf wanneer wordt de WAB ingevoerd?

Per 1 januari 2020 wordt de WAB ingevoerd.

Wat is het verschil tussen de WAB en de WWZ?

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) werd ingevoerd op 1 juli 2015 en had als voornaamste doel het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper te maken. Daarnaast moest de rechtspositie van flexwerkers versterkt worden en diende de WW-uitkering meer gerichte zijn op werkhervatting. Op enkele punten bleek de WWZ het tegenovergestelde effect te hebben. De WAB is per 1 januari 2020 van kracht en dient een aantal fouten voortgekomen uit de WWZ te herstellen.

Is de WWZ ook nog van toepassing per 1-1-2020?

Op sommige punten blijft de WWZ van kracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de WW-uitkering, proeftijd en concurrentiebeding. De WAB corrigeert de negatieve gevolgen van de WWZ.

Wat betekent cumulatiegrond?

De cumulatiegrond, ook wel i-grond genoemd, geeft werkgevers de mogelijkheid om meerdere ‘onvoldragen’ ontslaggronden te cumuleren (bij elkaar op te tellen) om zo toch een ontslagdossier te kunnen overleggen.

Wat is de transitievergoeding?

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. Dit is een vergoeding om enerzijds de financiële gevolgen van het ontslag van de werknemer te compenseren en anderzijds om de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken.

Hoe wordt de transitievergoeding door de invoering van de WAB berekend?

Met invoering van de WAB ontvangt een werknemer, van wie de arbeidsovereenkomst onvrijwillig eindigt, vanaf dag 1 een transitievergoeding, in plaats van na 2 jaar dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar, maar wordt naar verhouding berekend. Dit betekent dat de hoogte wordt berekend op basis van de dagen dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Ook wanneer je een werknemer ontslaat tijdens de proeftijd, ben je een transitievergoeding verschuldigd.

Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling bepaalt het aantal tijdelijke contracten dat je achtereenvolgend mag aanbieden voordat de werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Met invoering van de WAB kun je als werkgever per 1 januari 2020 3 tijdelijke contracten aanbieden in maximaal 3 jaar tijd. Het contract dat daarop volgt is automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Welke veranderingen moet ik vóór 1 januari 2020 doorvoeren?

  • Inventariseer en controleer de contractsoorten binnen jouw bedrijf. In ons stappenplan lees je wat je in welke situatie het beste kunt of moet doen.
  • Houd rekening met extra kosten in verband met de hoge WW-premie en het betalen van de transitievergoeding vanaf dag 1. Bereken de WW-premie hier.