Terug naar overzicht
Kennisbank

Vakantiedagen

Hoe bereken ik het aantal vakantiedagen?

Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als er geen cao van toepassing is, ga je uit van het wettelijk minimum, namelijk vier keer het aantal gewerkte uren per week. Een voorbeeld: bij een 40-urige werkweek heeft een medewerker recht op 160 vakantie-uren (20 dagen). Het kan zijn dat je payroll medewerkers recht hebben op een hoger aantal vakantieuren als er sprake is van een algemeen bindende cao. Uiteraard kun je ook positief afwijken van de wet door extra vrije dagen te geven, dit zijn bovenwettelijke dagen.

Kunnen vakantiedagen komen te vervallen?

Het eindeloos opsparen van vakantieuren mag niet meer volgens de wet. Wettelijke vakantieuren mogen meegenomen worden, maar deze vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, tenzij de medewerker niet de mogelijkheid kreeg om de vakantieuren op te nemen. Bovenwettelijke vakantieuren vervallen pas na vijf jaar. Stimuleer je medewerkers dan ook om vakantie op te nemen en leg dit vast. Dat kan tijdens een ontwikkelgesprek of door je medewerkers aan het begin van ieder kalenderjaar erop te attenderen om tijdig een vakantieaanvraag te doen.

Hoe zit het met de vakantiedagen van een zieke werknemer?

Sinds 1 januari 2012 bouwt een werknemer ook vakantiedagen op tijdens ziekte. Daar staat tegenover dat hij of zij ook dagen moet opnemen voor een vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid. En wordt een medewerker ziek tijdens zijn of haar vakantie? Dan worden de vakantiedagen omgezet naar ziektedagen. Ter verificatie mag je als werkgever dan wel vragen om een doktersverklaring.

Wat als een medewerker meer vakantiedagen wil opnemen dan is afgesproken?

In dit geval spreken we van onbetaald verlof. Bijvoorbeeld voor een extra lange vakantie of een sabbatical. Hiervoor gelden niet dezelfde rechten als voor vakantiedagen. Onbetaald verlof mag dan ook door een werkgever zonder geldige reden worden geweigerd.

Tip: Stel een vakantiereglement op
Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig om een vakantiereglement op te stellen. Hierin kun je alle afspraken omtrent vakantie, vakantieaanvragen en verlof vermelden. Zoals het opnemen van vakantie gedurende hoog of laag seizoen. Of dat vakantie tijdens collectieve bedrijfssluitingen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld ook aan het maximaal aaneengesloten aantal vakantiedagen. Of dat bovenwettelijke vakantiedagen het eerst opgemaakt dienen te worden. Met een goed vakantiereglement – dat uiteraard onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden – weet je zeker dat alles omtrent vakantie goed geregeld is!