Terug naar overzicht
Kennisbank

Transitievergoeding

Wat is de transitievergoeding?

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en is van toepassing voor alle werkgevers. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer, met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding verving daarmee dan ook de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule in ontbindingszaken.

Per 1 januari 2020 verandert er een aantal zaken ten aanzien van de transitievergoeding, als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Wanneer heeft een werknemer recht op transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 heeft een werknemer bij onvrijwillig ontslag altijd recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De wachttijd van 2 jaar verdwijnt. Er is sprake van onvrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer bijvoorbeeld sprake is van opzegging door de werkgever, geen contractverlenging op initiatief van de werkgever of ontbinding door de rechter.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op transitievergoeding?

Een werknemer heeft geen recht op transitievergoeding als:

  • de werknemer zelf ontslag neemt;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt middels een vaststellingsovereenkomst.;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt op of na de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • de werknemer jonger is dan 18 jaar en minder dan 12 uur gemiddeld per week werkt;