Terug naar overzicht
Kennisbank

Soorten pensioenen

Pensioen is het inkomen dat je ontvangt wanneer je stopt met werken. In Nederland kun je pensioen op 3 manieren opbouwen:

 1. via de overheid
  a. AOW
  b. Anw
 2. via de werkgever
  a. ouderdomspensioen/werknemerspensioen
  b. nabestaandenpensioen (partner-/wezenpensioen)
  c. arbeidsongeschiktheidspensioen
 3. aanvullend pensioen door eigen inspanning (sparen, beleggen, et cetera)

Please legt graag uit wat de verschillende pensioenen inhouden.

1. Via de Overheid

 • AOW (Algemene ouderdomswet)
  De AOW is het wettelijk pensioen. Dit is een uitkering vanuit de overheid aan iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Je ontvangt AOW wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt tot je overlijdt (ook als je nooit gewerkt hebt). Voor iedereen die geboren is op of na 1 januari 1948 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de geboortedatum. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd, naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Bekijk hier meer informatie over de AOW. Let op! Je AOW-uitkering kan lager worden als je een tijdje in het buitenland hebt gewerkt en wanneer je samenwoont.
 • Anw (Algemene nabestaandenwet)
  Als je komt te overlijden heeft je (ex)partner recht op een uitkering: het nabestaandenpensioen. Je (ex)partner ontvangt deze uitkering van de overheid als hij/zij voor een kind jonger dan 18 jaar zorgt of zwanger is óf als hij/zij minimaal 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je inkomen. Kinderen tot 16 jaar hebben recht op een wezenuitkering wanneer beide ouders zijn overleden.

2. Via de werkgever

 • Ouderdomspensioen (werknemerspensioen)
  Werknemers hebben vaak ook de mogelijkheid om pensioen op te bouwen via de werkgever. Zowel werkgever als werknemer betalen dan (maandelijks) een premie voor het pensioen. Dit is terug te vinden op het loonstrookje van de medewerker. Deze premie wordt belegd door het pensioenfonds of verzekeraar. De medewerker ontvangt een uitkering vanuit het pensioenfonds als hij de pensioenleeftijd Wil je weten wanneer je pensioen gaat ontvangen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 • Nabestaandenpensioen (partner-/wezenpensioen)
  Werknemers bouwen vaak via het werk ook nabestaandenpensioen (partner-/ wezenpensioen) op bij een pensioenfonds of verzekeraar. Je nabestaanden ontvangen dan een bepaald bedrag op het moment dat je komt te overlijden. De hoogte en voorwaarden van deze uitkering kun je nagaan bij je pensioenverstrekker. Zo is de uitkering vaak een stuk lager wanneer je overlijdt als je al met pensioen bent.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op een WIA-uitkering. Je ontvangt arbeidsongeschiktheidspensioen als je pensioen opbouwt bij een pensioenfonds of verzekeraar na 1 jaar arbeidsongeschiktheid tot je de pensioenleeftijd De hoogte is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage, het UWV-dagloon en het soort WIA-uitkering dat je van het UWV ontvangt.

3. Aanvullend pensioen door eigen inspanning

Vaak wil je zelf ook nog inleggen om tijdens je oude dag van luxe te genieten. Dit kun je doen door bijvoorbeeld:

 • een lijfrente (met belastingvoordeel);
 • aanvullend pensioen via de werkgever (met belastingvoordeel);
 • overlijdensrisicoverzekering (voor nabestaanden);
 • sparen;
 • beleggen;
 • geld uit eigen woning.

Heb je vragen met betrekking tot pensioen en de diverse manieren om pensioen op te bouwen? Neem dan gerust contact op met onze juridische afdeling via 0492 – 388 888 of info@please.nl.