Terug naar overzicht
Kennisbank

Psychisch verzuim, wat is dat?

Overspannenheid, burn-out, depressie, stress of angststoornissen zijn allemaal voorbeelden van psychisch verzuim. Oorzaken kunnen zowel privé gerelateerd als werkgerelateerde zijn, of een combinatie van beiden. Veel werknemers vinden het moeilijk om een goede balans te vinden tussen werk en privé. En dat is ook niet gek. Werkgevers verwachten steeds vaker van hun werknemers dat ook buiten werktijd en tijdens vakanties ‘gewoon’ bereikbaar zijn.

Als werkgever wil jij dat je werknemers het beste uit zichzelf halen. Maar hoe weet je waar de grens ligt? Met name omdat dit per werknemer verschilt. Waar de ene werknemer graag uitgedaagd wordt om te groeien en ontwikkelen, wil de ander dat ook om te voldoen aan jouw verwachtingspatroon maar lukt dat niet. Of nóg niet. Hoe zorg je ervoor dat je een werknemer niet te veel pusht om het beste uit zichzelf te halen?

Het is als werkgever erg moeilijk om psychisch verzuim tijdig, en eigenlijk om het überhaupt, te signaleren. Toch zijn psychische klachten verantwoordelijk voor ruim 30% van het langdurig verzuim. Als je wél tijdig psychische klachten van een werknemer herkent en samen met je werknemer actief werkt aan herstel, kun je het verzuim aanzienlijk verkorten. Zo verlaag je je verzuimkosten, die doorgaans flink kunnen oplopen.

Goed om te weten!

 1. Als onderdeel van de vernieuwde Arbowet is iedere werkgever sinds 1 juli 2018 verplicht om aansluiting te hebben bij een arbodienstverlener. Vervolgens dien je een ziekmelding uiterlijk de 4e ziektedag door te geven aan je arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Ook bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat een zieke werknemer recht heeft op minimaal 70% loondoorbetaling. Bij cao kan hier positief van worden afgeweken. Is er een cao van toepassing op jouw bedrijfsvoering? Sla deze cao er dan altijd even op na om zeker te weten dat je het juiste percentage loon doorbetaalt tijdens ziekte.Let wel dat je niet minder dan het minimumloon betaalt tijdens het eerste ziektejaar. Verdient een werknemer het minimumloon, dan dien je 100% loon uit te betalen. Overigens mag je nooit zomaar het loon aanpassen, dit dien je tijdig kenbaar te maken aan de zieke werknemer.
 3. Als werkgever betaal je zelf het loon van een werknemer met een vast dienstverband minimaal 2 jaar door. Een zieke werknemer heeft alleen recht op een uitkering via de Ziektewet als:
  – de werknemer ziek is door de zwangerschap/bevalling;
  – de werknemer ziek is wegens orgaandonatie;
  – er een no-riskpolis geldt voor de werknemer (bijvoorbeeld in geval van een handicap of langdurige ziekte);
  – de werknemer op uitzendbasis werkt.
 4. De gemiddelde verzuimduur bij een burn-out is 8 maanden.