Terug naar overzicht
Kennisbank

Pensioen regelen voor werknemers

Een pensioenregeling is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Nederlandse werkgevers zijn verplicht om hun werknemers een pensioen aan te bieden als het bedrijf onder de werkingssfeer van een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregeling valt, of als dit in de toepasselijke cao staat voorgeschreven. Als deze voorwaarden niet van toepassing zijn voor een bedrijf, is deze onderneming vrij om een keuze hierin te maken.

Pensioen werknemer zelf regelen

Een bedrijf dat niet verplicht is om een pensioen aan te bieden, kan het zich héél gemakkelijk maken door niets te regelen. Op dat moment heeft de werknemer de mogelijkheid het pensioen zelf te regelen. Als een werknemer zelf niet het verantwoordelijkheidsgevoel heeft om geld opzij te leggen voor de oudedagsvoorziening kan er snel een pensioengat ontstaan. Veel bedrijven maken dan ook een andere keuze en zorgen dat deze arbeidsvoorwaarde goed geregeld is.

Pensioen voor werknemer goed overwegen

Als een werkgever overweegt om het pensioen te regelen voor zijn werknemers zijn er diverse mogelijkheden. Een bedrijf kan ervoor kiezen om zich vrijwillig aan te sluiten bij een collectief pensioenfonds. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om een bedrijfspensioenregeling op te stellen. Een organisatie heeft een dan ook een keuzemogelijkheid uit verschillende pensioenregelingen. Weeg deze keuzes goed af! De huidige en toekomstige medewerkers zijn immers verplicht om hieraan deel te nemen.

Pensioen aanvragen en berekenen voor werknemers

Het kostenaspect speelt bij het afsluiten van een pensioenregeling een belangrijke rol. De bedragen die hieraan gekoppeld zijn, zijn van belang bij het aanvragen van pensioen en het berekenen van de kosten voor de werknemers. In veel gevallen betaalt de werkgever twee derde van de inleg en wordt het andere deel door de werknemer betaald. Een gelijke verdeling is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Pensioen regelen voor werknemers

Het is van belang om de diverse opties van de verschillende aanbieders goed te vergelijken bij het regelen van pensioen voor werknemers. Vaak speelt de situatie van de betreffende ondernemer een belangrijke rol in het maken van deze keuze.

Heb je vragen met betrekking tot pensioen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg.