Terug naar overzicht
Kennisbank

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is een aparte definitie van payroll. Voorheen waren payroll en uitzenden juridisch gezien gelijk aan elkaar. Dat is nu anders. De WAB stelt dat payroll enkel is bedoeld om werkgevers te ontzorgen bij alle complexe zaken van het werkgeverschap. Uitzenden moet werkgevers de flexibiliteit bieden om ‘piek en ziek’ op te vangen.

Belangrijkste maatregelen van de WAB inzake payrolling

Een payrollmedewerker heeft dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als ware hij in directe dienst van zijn opdrachtgever. Dit betreft zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook is de cao voor uitzendkrachten (ABU en NBBU) niet meer van toepassing op payrollkrachten. Indien er een branche cao of arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is waar de payrollkracht te werk is gesteld, is deze ook volledig van toepassing op zijn/haar arbeidscontract.

Belangrijkste gevolgen van de WAB inzake payrolling

Doordat een payrollkracht dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden heeft, is ook de standaard ketenregeling (ketenbepaling) van toepassing. Dit betekent dat een payrollkracht, net als een reguliere werknemer maximaal 3 contracten in 3 jaar tijd mag ontvangen. Daarna volgt een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). De uitgebreide ketenregeling die van toepassing was op payrollkrachten vóór invoering van de WAB (tot wel 5,5 jaar flexibele contracten), geld alléén nog voor uitzendkrachten.

Wanneer spreken we van een payrollkracht?

  • Als het payroll-/uitzendbedrijf niet betrokken was bij de werving en selectie van de medewerker, en;
  • Als de medewerker exclusief ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde ondernemer (opdrachtgever).

Flexibel personeel inzetten

Flexibel personeel inzetten is dus niet meer mogelijk via payrolling. Wil je als ondernemer toch gebruikmaken van maximale flexibiliteit als het aankomt op contractvormen? Dan kies je voor een uitzenden. De werknemer wordt dan geworven door het uitzendbedrijf en niet exclusief aan je ter beschikking gesteld.