Terug naar overzicht
Kennisbank

Overwerk, wat mag wel en wat niet?

Hoe zit het eigenlijk met overwerk? Wat mag wel en wat niet? In dit kennisbankartikel lees je alles over overwerk.

Is overwerk toegestaan?

De term ‘overwerk’ komt niet meer voor in de wetgeving. Er is wettelijk dus niets vastgelegd. Wel worden afspraken hierover vaak in de cao geregeld. Als er geen cao van toepassing is, dan heb je te maken met de regels uit de Arbeidstijdenwet. Daarin staat dat overwerken mag, mits de wettelijk maximale arbeidsduur maar niet wordt overschreden. De wettelijk maximale arbeidsduur bedraagt 12 uur per dienst, 60 uur per week. Maar let op, gerekend over een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur werken. Over een periode van 16 weken is dit maximaal 48 uur per week gemiddeld. Een week overwerken kan dus, maar zorg dat dit niet de standaard is! 

Overwerk uitbetalen

Het uitbetalen van overwerk hangt af van de cao of de arbeidsovereenkomst. Als er niets is geregeld, dan gaat de rechter ervan uit dat het aantal gewerkte overuren gewoon wordt betaald. Werknemers hebben recht op loon als het werk is verricht in opdracht van de werkgever of als de werkgever op de hoogte is van het overwerk en dit laat gebeuren. Maar als er in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat incidenteel overwerken ‘part of the job’ is, dan hoeft het niet te worden betaald of gecompenseerd. Maar ook hier is het belangrijk dat het gaat om incidenteel overwerk! Als het overwerken een structureel karakter heeft, dan ligt het uiteraard anders. 

Overwerk weigeren

Als werkgever mag je verwachten dat je werknemers bereid zijn om overwerk te verrichten als dat noodzakelijk is. Tenminste, als er niets in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Je werknemers mogen noodzakelijk overwerk dus niet zomaar weigeren. Tenzij daar een goede reden aan ten grondslag ligt. Kortom: in dit geval moet je het belang van de medewerkers tegen het jouwe afwegen, op basis van alle feiten en omstandigheden. 

Tip! Leg onderlinge afspraken vast

Ook wat betreft overwerken. Dit kan in de arbeidsovereenkomst, maar ook in bijvoorbeeld een cao of bedrijfsreglement. Dan is voor iedereen duidelijk hoe je omgaat met overuren. Worden overuren wel of niet betaald? Of zijn overuren wel of niet compensabel met extra vrije uren als het weer rustiger is (‘tijd-voor-tijd’)? Ook kun je vastleggen dat voor bepaalde functies eventueel overwerk in het loon is inbegrepen.