Terug naar overzicht
Kennisbank

Opzegging arbeidsovereenkomst

Hoe kun je een arbeidsovereenkomst opzeggen?

Een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door de werknemer, maar ook door een werkgever. Aan opzegging van een arbeidsovereenkomst zitten wel regels verbonden. Op het moment dat één van de partijen niet de juiste procedure hiervoor in acht neemt, is deze volgens de wet schadeplichtig. Er kan dan een volledige of gefixeerde schadevergoeding geëist worden.

Een opzegging van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Dit kan zowel per brief, e-mail of mondeling gebeuren, mits er de zekerheid is dat dit bericht de andere partij bereikt. Daarom is het raadzaam om dit schriftelijk te doen, waarbij een brief die verstuurd wordt per aangetekende post de keuze is die de meeste zekerheid biedt.

Wanneer arbeidsovereenkomst opzeggen?

Zowel een werkgever als een werknemer heeft de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst in de regel enkel opzeggen nadat deze toestemming heeft gekregen van het UWV. Een werknemer heeft een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Indien schriftelijk vastgelegd, kan er wel worden afgeweken van deze opzegtermijn, tot een maximum van 6 maanden.

Let wel, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen tussentijds opzegbaar, wanneer dit uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen.

Is er rechtsgeldig een proeftijdbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan hebben werkgever en werknemer de mogelijk om zonder opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst in de proeftijd op te zeggen. De werkgever heeft hiervoor geen instemming nodig van het UWV.

Opzegtermijn bij een contract met uitzendbeding

Alleen in fase A van de cao ABU en fase 1 en 2 van de cao NBBU is het mogelijk om een uitzendbeding op te nemen. Indien er sprake is van een uitzendbeding mag de werknemer dagelijks opzeggen. Voor de werkgever geldt een van onderstaande opzegtermijnen:

  • 0 dagen wanneer de werknemer 0 tot 26 weken heeft gewerkt
  • 10 dagen wanneer de werknemer 27 tot en met 78 weken heeft gewerkt

 Voorbeeld van een niet rechtsgeldige opzegging van arbeidsovereenkomst

Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, dient een werkgever altijd na te gaan of er door de werknemer een weloverwogen keuze is gemaakt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Stel dat een werknemer in een emotionele bui zijn dienstverband opzegt, dient een werkgever zich te realiseren dat de wil en verklaring van de medewerker, in een dergelijke situatie, mogelijk niet met elkaar overeen kwam, en de medewerker dan ook op deze opzegging terug kan komen.

Opzegtermijn bij opzegging dienstverband

Als er tussen werkgever en werknemer niets in de arbeidsovereenkomst is opgenomen ten aanzien van de opzegtermijn en er evenmin een bepaling in de toepasselijke cao is opgenomen, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand, waarbij enkel tegen het einde van de kalendermaand kan worden opgezegd. De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Hoe langer het dienstverband, hoe langer de opzegtermijn, met een maximum van vier maanden.

Arbeidscontract beëindigen

Naast het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, zijn er andere mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Persoonlijk advies over de opzegging van een arbeidsovereenkomst

Heb je behoefte aan persoonlijk advies over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag persoonlijk advies over de wet- en regelgeving met betrekking het beëindigen van arbeidsovereenkomsten.