Terug naar overzicht
Kennisbank

Modelovereenkomst bij inhuren zzp’er

Maakt een bedrijf gebruik van de diensten van een zzp’er, is het van belang om de Belastingdienst duidelijkheid te verstrekken over de arbeidsrelatie. Een samenwerking met een zzp’er kan alleen als zodanig worden gezien als er géén sprake is van een werkrelatie die zich kenmerkt door een hiërarchische structuur. Er dient dus geen sprake te zijn van een gezagsverhouding in de werkrelatie. Het is daarom verstandig om een modelovereenkomst van de Belastingdienst te gebruiken bij het inhuren van een zzp’er en naar de inhoud hiervan te handelen.

De “nieuwe” zzp overeenkomst

De wet DBA is in het leven geroepen om “schijnzelfstandigheid” te voorkomen. De wet DBA staat voor Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en is geïntroduceerd als vervanger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA heeft als doelstelling om de relatie tussen de samenwerkende partijen goed af te kaderen. Een duidelijke omschrijving van het begrip “gezagsverhouding” geeft een goed beeld van de werkrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In deze wet staat de “nieuwe” zzp overeenkomst omschreven.

Schijnzelfstandigen doen zich voor als ondernemer om te profiteren van de ondernemersvoordelen, maar zijn dit niet. Als de Belastingdienst hier uiteindelijk achter komt, zal de instantie alsnog de premies innen die afgedragen had moeten worden en hieraan een fikse boete koppelen. Dit wordt zowel bij de werknemer/ zzp’er als de werkgever/ opdrachtgever gedaan. Indien de schijnzelfstandigheid wordt gekwalificeerd als een arbeidsrelatie met een gezagsverhouding, dan zou daarmee ook het ontslagrecht, het wettelijk minimumloon en allerlei andere arbeidsvoorwaarden en wetsartikelen in werking treden, waar de opdrachtgever niet op had gerekend.

Modelovereenkomst Belastingdienst bij zzp’er inhuren

Om aan de Belastingdienst duidelijkheid te verschaffen over hoe de arbeidsverhoudingen liggen, kan er gebruik worden gemaakt van een modelovereenkomst. Deze wordt verstrekt door de Belastingdienst en kunnen bedrijven gebruiken als ze ervoor kiezen om een zzp’er in te huren. Dit geeft een bedrijf niet alleen veel duidelijkheid maar ook de zekerheid dat de overeenkomst met een zzp’er wordt geaccepteerd door de Belastingdienst.

Modelovereenkomst zzp

Een modelovereenkomst zzp is vergelijkbaar met de VAR verklaring die in het verleden werd ingevuld. Er zijn diverse modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst te downloaden zodat iedere branche een geschikte modelovereenkomst kan gebruiken.