Terug naar overzicht
Kennisbank

Loonstrook maken

Een loonstrook is een gespecificeerd overzicht van het verdiende salaris van een werknemer. Een loonstrook wordt ook wel een salarisspecificatie genoemd. Er zijn een aantal wettelijke eisen verbonden aan het maken van een loonstrook. Dit heeft betrekking op hoe vaak en op welke manier een loonstrook wordt aangeboden en de inhoud van de salarisstrook.

Wanneer moet een werkgever verplicht een salarisstrook maken en aanbieden?

De werkgever heeft de verplichting om een salarisstrook te maken en deze aan te bieden aan een werknemer. Dit hoeft overigens niet na iedere loonbetaling. De wet schrijft voor dat hiervoor een verplichting is bij:

  • De eerste loonbetaling;
  • In het geval zich een wijziging heeft voorgedaan ten opzichte van de voorgaande loonbetaling.

Veel werknemers kiezen er echter wel voor om na iedere loonbetaling een loonstrook aan te bieden. Daarnaast wordt er jaarlijks een jaaropgave verstrekt.

Loonstrook maken online

Veel werkgevers kiezen ervoor om een loonstrook online te maken. Hier zijn kant en klare boekhoudprogramma’s voor, die dit op een relatief eenvoudige en efficiënte wijze mogelijk maken en hiermee veel tijd kan worden bespaard. Het opstellen van een loonstrook gebeurt immers grotendeels automatisch.

Niet alleen het maken van een loonstrook gebeurt veelvuldig online, maar ook het verspreiden van de loonstrook kan digitaal. Dit laatste vaak via een beveiligde digitale omgeving waar de werknemer met behulp van een toegangscode kan inloggen om de gegevens te bekijken.

Een werkgever is echter wel verplicht om een papieren loonstrook aan te bieden wanneer de werknemer geen toestemming geeft om de loonstrook alleen via de digitale weg te ontvangen. Daarnaast moet de werknemer altijd inzage kunnen hebben in de loonstrook, ook als deze uit dienst is.

Salarisstrook maken op basis van loonadministratie

Een salarisstrook wordt gemaakt op basis van de gegevens uit de loonadministratie. Een werkgever is volledig vrij om te bepalen hoe de vormgeving van de salarisstrook eruit ziet. Er is echter wel een aantal gegevens dat verplicht op de loonspecificatie vermeld moet staan:

  • Het bruto- en het nettoloon;
  • De wijze waarop het loon is opgebouwd;
  • Het wettelijk minimumloon dat van toepassing is op de werknemer;
  • De gegevens die van belang zijn bij het vaststellen van een eventuele uitkering;
  • Het aantal uren dat een werknemer gewerkt heeft op basis van de arbeidsovereenkomst;
  • Het vakantiegeld;
  • Het loontijdvak;
  • De naam van de werknemer en de werkgever of de uitkeringsinstantie;

Wat is een loontijdvak?

Bij het opstellen van een loonstrook wordt een loontijdvak vermeld. Een loontijdvak is de periode waarover de verloning is berekend. Een loontijdvak kan een maand zijn, als er een maandelijkse betaling plaatsvindt maar ook een andere specifieke periode. Veel bedrijven hanteren een periode van vier weken. Een loontijdvak hoeft dus niet synchroon te lopen aan de kalendermaand.

Persoonlijk advies over het maken van een loonstrook

Heb je vragen over een loonstrook of behoefte aan persoonlijk advies over het maken van een loonstrook? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over hoe je dit in jouw situatie het beste kunt aanpakken en kunnen al jouw vragen hierover beantwoorden.

 

Nooit meer een loonstrook maken?

Doe de test en ontdek binnen 5 klikken waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test!