Terug naar overzicht
Kennisbank

Loonbeslag

Als een medewerker geldproblemen heeft en daardoor zijn financiële verplichtingen niet nakomt zal een schuldeiser er veel aan doen om het verschuldigde bedrag te innen. Hij kan hiervoor uiteindelijk een deurwaarder in de arm nemen. De deurwaarder kan vervolgens beslag leggen op goederen en/of geld van de medewerker. Hij kan ook beslag leggen op het inkomen van de medewerker, dit is een loonbeslag.  Als werkgever ben je verplicht om dit loonbeslag te volgen, je moet dan ook een gedeelte van het loon van de medewerker overmaken aan de beslaglegger.

Hoe werkt een loonbeslag?

Een deurwaarder kan bij de rechter een loonbeslag aanvragen. De rechter bepaald in het vonnis of dit loonbeslag wordt opgelegd. Als de rechter een loonbeslag goedkeurt moet jij als werkgever een gedeelte van het loon van de medewerker overmaken aan de deurwaarder. De deurwaarder lost met dit bedrag steeds een gedeelte van de schuld af en daarmee lost dus ook de medewerker elke loonperiode een gedeelte van de schuld af.

Verplichtingen bij een loonbeslag

Als een loonbeslag is gelegd dan ben je als werkgever verplicht om:

  • Te verklaren: zodra een loonbeslag is gelegd moet je binnen 4 weken een verklaring invullen en aan de deurwaarder versturen. Hij zal hiervoor een formulier ‘proces-verbaal derdenbeslag’ opstellen.
  • Te bewaren: je moet alles onder je houden wat aan de medewerker verschuldigd is en wat door het beslag wordt geraakt. Houd je je hier niet aan, dan loop je het risico dat je wat al betaald is aan de medewerker ook aan de beslaglegger moet betalen. Dit kun je eventueel verhalen op de medewerker, het is alleen de vraag of hij dit kan terug betalen. Let op! Reële onkosten vergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten en lunchvergoeding) mogen wel aan de medewerker worden uitbetaald.
  • Af te dragen: je moet het gedeelte van het loon van de medewerker dat boven de beslagvrije voet uitkomt overmaken aan de deurwaarder totdat de gehele schuld is afgelost. De hoogte van het af te lossen bedrag is vastgesteld in het vonnis.

De beslagvrije voet

De beslagvrije voet is een gedeelte van het loon waar de medewerker recht op heeft als hij een loonbeslag heeft. Dit is het sociaal minimumloon wat de medewerker minimaal nodig heeft om rond te kunnen komen. In de meeste gevallen is dit 90% van de bijstandsnorm. De beslagvrije voet kan verder bestaan uit:

  • Verhoging voor woonkosten;
  • Verhoging voor ziektekostenpremie;
  • Compensatie kindgebonden budget.

Daarnaast kan de beslagvrije voet worden verlaagd als de partner van de medewerker nog een inkomen heeft of hij zelf nog een andere inkomsten bron heeft.

Kosten loonbeslag

De administratieve rompslomp die komt kijken bij een loonbeslag mag je niet verhalen op de medewerker. De kosten voor het verwerken van een loonbeslag zijn dan ook voor jouw rekening als werkgever.

Meer informatie over een loonbeslag

Wil jij meer informatie over een loonbeslag? Of heb je behoefte aan persoonlijk advies in verband met een loonbeslag? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!
Werken jouw medewerkers via Please? Dan verwerken wij het loonbeslag en zorgen ervoor dat de betaling aan zowel de medewerker als de beslaglegger plaatsvinden. De administratieve kosten dragen wij als Please dan ook!