Terug naar overzicht
Kennisbank

Langdurig verzuim, wat is dat?

Het UWV gaat uit van langdurig verzuim wanneer een werknemer 4 weken of langer ziek is. Op dat moment start een ingewikkeld, langdurig en bovenal kostbaar traject,  als onderdeel van de Wet verbetering poortwachter (wvp). Als werkgever dien je vanaf nu een re-integratieverslag of -dossier op te bouwen. Je werkt samen met je werknemer, onder begeleiding van een arbodienst of bedrijfsarts, om de ziekteperiode zo kort mogelijk te houden. Het opstellen van een re-integratieverslag is één van deze verplichtingen die de wvp aan werkgevers stelt. In het stappenplan  op de volgende pagina leggen we uit wat er nog meer van je wordt verwacht wanneer een werknemer langdurig ziek is.

Goed om te weten!

 1. Als onderdeel van de vernieuwde Arbowet is iedere werkgever sinds 1 juli 2018 verplicht om aansluiting te hebben bij een arbodienstverlener. Vervolgens dien je een ziekmelding uiterlijk de 4e ziektedag door te geven aan je arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Ook bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat een zieke werknemer recht heeft op minimaal 70% loondoorbetaling. Bij cao kan hier positief van worden afgeweken. Is er een cao van toepassing op jouw bedrijfsvoering? Sla deze cao er dan altijd even op na om zeker te weten dat je het juiste percentage loon doorbetaalt tijdens ziekte.

  Let wel dat je niet minder dan het minimumloon betaalt tijdens het eerste ziektejaar. Verdient een werknemer het minimumloon, dan dien je 100% loon uit te betalen. Overigens mag je nooit zomaar het loon aanpassen, dit dien je tijdig kenbaar te maken aan de zieke werknemer.

 3. Als werkgever betaal je zelf het loon van een werknemer met een vast dienstverband minimaal 2 jaar door. Een zieke werknemer heeft alleen recht op een uitkering via de Ziektewet als:
  – de werknemer ziek is door de zwangerschap/bevalling;
  – de werknemer ziek is wegens orgaandonatie;
  – er een no-riskpolis geldt voor de werknemer (bijvoorbeeld in geval van een handicap of langdurige ziekte);
  – de werknemer op uitzendbasis werkt.