Terug naar overzicht
Kennisbank

Kort verzuim, wat is dat?

Het UWV gaat uit van kort verzuim wanneer een werknemer minder dan 4 weken ziek is. Tot die tijd hoef je geen re-integratieverslag of –dossier aan te leggen. Na 4 weken spreken we van langdurig verzuim. Vanaf dat moment start een vaak ingewikkeld, langdurig en bovendien kostbaar traject, als onderdeel van de Wet verbetering poortwachter (wvp). Jij en je werknemer dienen samen, onder begeleiding van een arbodienst of bedrijfsarts, te werken om de ziekteperiode zo kort mogelijk te houden. Het opstellen van een re-integratieverslag is één van deze verplichtingen die de wvp aan werkgevers stelt.

Bijzonder verlof / kort verzuim

Soms spreken we ook van kort verzuim in relatie tot een huisarts- of tandartsbezoek. In dit geval ben je als werkgever niet verplicht om het loon door te betalen, tenzij er sprake is van een calamiteit. Echter kunnen werknemers hiervoor het beste aanspraak maken op het calamiteitenverlof in plaats van zich ziek te melden.

Duizelt het je wel eens van de verzuimterminologie waarvan je niet precies weet wat het inhoudt? Bekijk dan hier de meest voorkomende verzuimbegrippen!