Terug naar overzicht
Kennisbank

Ketenbepaling

Wat is de ketenbepaling?

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten in 3 jaar tijd. Indien de werknemer uit dienst gaat en na 6 maanden of langer weer in dienst treedt van dezelfde werkgever start een nieuwe keten van tijdelijke contracten.

Ketenbepaling volgens de WAB en WWZ

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 januari 2020 van kracht is, maakt de verkorte ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ongedaan. In 2015 zorgde de WWZ ervoor dat werkgevers maximaal 3 contracten in 2 jaar tijd konden bieden (in plaats van 3 in 3), daarna volgde een vast contract. Het doel hiervan was werkgevers te verplichten om werknemers eerder een vast contract te bieden. Echter had deze wet een tegenovergesteld effect. Werkgevers verlengden veel tijdelijke contracten na 2 jaar tijd niet. Per 1 januari 2020 zorgt de WAB ervoor dat deze situatie weer wordt zoals vóór invoering van de WWZ.

Uitzondering ketenbepaling

De ketenbepaling niet van toepassing op:

  • Terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar gedaan kan worden indien opgenomen in de cao (bijvoorbeeld seizoensarbeid)
  • Werknemers met een BBL-contract
  • Werknemers die jonger zijn van 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken
  • Werknemers in bepaalde sectoren indien opgenomen in de cao (bijvoorbeeld profvoetbal)
  • Tijdelijke invalleerkrachten in het basis en speciaal onderwijs
  • Werknemers in bestuursfuncties

Ketenbepaling uitzendcontracten

Op uitzendcontracten is de Cao voor uitzendkrachten (ABU en NBBU) van toepassing. In deze cao is het fasesysteem vastgelegd dat ervoor zorgt dat werknemers met een uitzendcontract langer op basis van tijdelijke contracten mogen werken.

  • Fase A – 78 gewerkte weken onbeperkt aantal tijdelijke contracten
  • Fase B – 6 tijdelijke contracten in 4 jaar tijd
  • Fase C – Contract voor onbepaalde tijd

Doorgaans begint een werknemer met een uitzendcontract in fase A om zo via fase B door te stromen naar fase C.

Opvolgend werkgeverschap en ketenbepaling

Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, telt de gewerkte periode mee voor de ketenbepaling. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer een werknemer hetzelfde werk blijft doen (op dezelfde plek) maar er toch sprake is van een wisseling van werkgever, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername of wanneer de werknemer via een uitzendbureau heeft gewerkt en daarvoor of daarna in directe dienst treedt bij dezelfde werkgever.