Terug naar overzicht
Kennisbank

IVA-uitkering

Wat is een IVA-uitkering?

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De IVA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij/zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV.

Mocht een werknemer na 104 weken een IVA-uitkering krijgen worden er uiteraard geen re-integratieinspanningen verwacht van de werkgever en werknemer. De uitdiensttreding van deze zieke werknemer zal niet zorgen voor een verhoogde gedifferentieerde premie.

Wanneer heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering?

Een werknemer heeft recht op een IVA-uitkering wanneer hij voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is bevonden én wanneer

  • herstel uitgesloten is;
    of
  • er een geringe kans van herstel op lange termijn is (niet te verwachten binnen 5 jaar);
    of
  • de situatie alleen maar kan verslechteren of de persoon op korte termijn zal komen te overlijden.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een IVA-uitkering?

Indien een werknemer minder dan 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden heeft hij geen recht op een IVA-uitkering. Mogelijk ontvangt hij dan wel een WGA-uitkering.

Indien een werknemer zicht heeft op herstel ontvangt hij eveneens geen IVA-uitkering.

 

Meer over het aanvragen van een WGA-uitkering en de rol van de werkgever lees je hier.