Terug naar overzicht
Kennisbank

HR3P-matrix

Wat is de HR3P-matrix?

De HR3P-matrix (voluit Human Resource Prestatie Potentie Portfolio) is bedacht door wetenschappers Evers, van Laanen en Sipkens. Het is een handig hulpmiddel om de kwaliteit van je huidige personeelsbestand in kaart te brengen. De matrix wordt veelgebruikt in de HR en is met name geschikt bij het opstellen van een strategische personeelsplanning (SPP).

Hoe ziet een HR3P-matrix eruit?

De matrix kent een verticale en horizontale as. Op de horizontale as beoordeel je de prestatie van de medewerker (onvoldoende, matig, goed of excellent). Op de verticale as beoordeel je de potentie van de medewerker (grens bereikt, groei in functie mogelijk, op termijn promoveerbaar of direct promoveerbaar).

De uitkomst van de beoordeling op beide assen levert een profiel van de medewerker op:

  1. Energieverslinder
  2. Vraagteken
  3. Harde werker
  4. Rijzende ster
  5. Talent

Hoe beoordeel je de prestatie en potentie van je medewerkers?

Het voeren van regelmatige ontwikkelgesprekken met je medewerkers, als onderdeel van de HR cyclus, helpt je om de prestatie en potentie van je personeel nauwkeurig te volgen. Zo kun je een goede inschatting maken waar iedere medewerker past binnen de matrix.

Wat bereik je met de HR3P-matrix?

De profielen die voortkomen uit de HR3P-matrix, helpen je als ondernemer inzicht te krijgen in je huidige personeel. Aan de hand van deze matrix kun je beslissingen maken voor de toekomst. Wellicht kun je een medewerker een opleiding, training of cursus aanreiken om zich te ontwikkelen binnen de huidige functie, of om te kunnen promoveren. Op deze manier kun je de juiste medewerker op de juiste plek inzetten. Het zou jammer zijn om talent onbenut te laten.

Daarnaast zie je ook of het wellicht beter is om afscheid te nemen  van sommige medewerkers omdat zij niet goed (genoeg) presteren en er geen of weinig potentie in zit. Ook Je ziet eveneens duidelijk hoe je personeelsbestand is onderverdeeld. Geen enkel schip vaart namelijk goed op enkel kapiteins. Ook harde werkers zijn enorm waardevol aan boord.

Als je jouw personeel, aan de hand van de matrix en de strategische personeelsplanning, gaat coachen, levert je dat uiteindelijk ook werkgelukkiger personeel op. En werkgelukkig personeel kan tot wel 30% meer rendement opleveren voor je organisatie. Reden genoeg om de juiste persoon op de juiste positie binnen je organisatie te hebben.