Terug naar overzicht
Kennisbank

HR cyclus

Wat is een HR cyclus?

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt. Vaak doelen we hiermee op de jaarlijkse gespreks- of beoordelingscyclus met medewerkers binnen een bedrijf, bestaande uit:

 1. Het planningsgesprek
  Aan het begin van het jaar spreken de leidinggevende en medewerker af wat er het komende jaar moet gebeuren en wat daarvoor nodig is.
 2. Het functioneringsgesprek
  Halverwege het jaar bespreken de leidinggevende en medewerker hoe alles verloopt, wat beter kan, wat daarvoor nodig is en of er ondersteuning nodig is.
 3. Het beoordelingsgesprek
  Aan het einde van het jaar kijken de leidinggevende en medewerker kijken terug op het afgelopen jaar en beoordeelt de leidinggevende de prestaties van de medewerker.

Deze jaarlijks terugkerende gesprekken dragen bij aan de ontwikkeling van personeel (doorstroom) en groei van de organisatie. Maar een HR cyclus kan ook breder geïnterpreteerd én ingezet worden, namelijk van werving (instroom) tot uitdiensttreding (uitstroom).

Uitgebreide HR cyclus – instroom

De HR cyclus begint namelijk al bij de werving en selectie van een medewerker. Denk bijvoorbeeld aan, het voeren van een sollicitatiegesprek, een arbeidsvoorwaardelijkgesprek en het onboarding proces.

Uitgebreide HR cyclus – doorstroom

Als de medewerker een goed geïntegreerd is en de facetten van het team, de functie en de organisatie eigen heeft gemaakt is de instroomfase van de HR cyclus voorbij en volgt de doorstroomfase. In deze fase staat ontwikkeling van de medewerker centraal zodat hij of zij kan groeien in de eigen functie of andere functies.

Tijdens ontwikkelgesprekken (plannings-/functioneringsgesprekken) geeft de leidinggevende de medewerker continu feedback. Tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek kun je de medewerker formeel beoordelen hoe hij/zij presteert in de huidige functie en hier wellicht een beloning aan koppelen. Denk aan een salarisverhoging, promotie of budget voor scholingsactiviteiten.

Uitgebreide HR cyclus – uitstroom

Het laatste onderdeel van de uitgebreide HR cyclus is uitstroom, denk hierbij aan het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of het voeren van exitgesprekken wanneer een medewerker uit dienst gaat.

Wat is het nut van een HR cyclus?

Voor iedere onderneming is het beheer van personeelszaken erg belangrijk. Je personeel is namelijk je belangrijkste kapitaal. Zij houden je bedrijf draaiende en zijn het visitekaartje. Een goede HR cyclus binnen je bedrijf draagt enorm bij aan het werkgeluk van je medewerkers. En meer werkgeluk resulteert in:

 • Meer winstgevendheid (tot wel 30%)
 • Meer klanttevredenheid
 • Minder fouten
 • Continuïteit op de werkvloer
 • Kostenbesparing van werving, selectie en training van nieuwe werknemers.

Van HR cyclus naar HR beleid

Wellicht heb je een kleine organisatie en lijkt het voeren van een beleid omtrent je personeel een ver-van-je-bed-show. Je spreekt je medewerker(s) immers (bijna) dagelijks. Toch is het slim om de HR cyclus binnen je bedrijf en de bijbehorende, regels, afspraken en verwachting schriftelijk vast te leggen in een HR beleid. Zo kun je bepaalde zaken duidelijk overdragen op je (nieuwe) medewerkers als je bijvoorbeeld gaat groeien. Denk aan zaken als:

 • Hoe ziet de personeelsstructuur eruit binnen de organisatie?
 • Hoe werf je personeel?
 • Hoe zit de beoordelingscyclus eruit?
 • Hoe ga je om met promotie?
 • Hoe ziet het salarishuis eruit?
 • Hoe ga je om met uitdiensttreding?
 • Et cetera.

Op deze manier schep je duidelijkheid voor jou en je personeel en zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.