Terug naar overzicht
Kennisbank

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom: Binden en boeien van je medewerkers

Het tweede element in de HR cyclus is doorstroom. In deze fase staat centraal het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en professionaliteit in je organisatie te behouden. Want, hoe zorg je voor gezonde en gemotiveerde medewerkers? Hoe zorg je dat de perfecte medewerker goed in zijn vel zit/blijft zitten, veilig kan werken en voldoende uitdaging en groei vindt in zijn werkzaamheden? Gezonde en gemotiveerde medewerkers zorgen voor betere resultaten. Om dat te bereiken is het belangrijk om onder andere de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren, je waardering richting je medewerkers te uiten en je te richten op talentmanagement.

Onderdelen van doorstroom

Grofweg bestaat deze fase uit de volgende onderdelen:

 • Functioneren en beoordelen
  Tijdens jaarlijkse plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken tussen werknemer en leidinggevende
 • Salarishuis
  Bestaande uit salarisschalen per functie – en het niveau daarbinnen
 • Talentmanagement
  Het sturen op de sterke punten, talenten, van een medewerker, in plaats van op verbeterpunten
 • Opleiding en ontwikkeling
  Denk aan interne en/of externe trainingen, coaching/learning on the job of persoonlijke ontwikkeling met behulp van een psycholoog of coach.
 • Arbeidsomstandigheden
  Denk aan arbo-contract, een RI&E, BHV, et cetera
 • Verzuim
  Wat zijn de protocollen binnen je bedrijf als iemand (langdurig) ziek wordt?
 • Dossieropbouw
  Het vastleggen van gespreksverslagen
 • Medewerker tevredenheid onderzoek (MTO)
  Het (periodiek) bevragen en meten van de tevredenheid van het personeel.

Tip voor een goede doorstroom

 1. 1. Geef je medewerker continu feedback, door met regelmaat ontwikkelgesprekken te voeren, bijvoorbeeld tijdens een plannings- en functioneringsgesprek. Bewaar het formeel beoordelingsmoment tot het jaarlijks beoordelingsgesprek. Koppel wellicht een beloning aan de geleverde prestatie zoals een salarisverhoging, promotie of scholing.
 2. Wanneer je een salarisverhoging wil geven, is het advies om altijd de cao raad te plegen en/of je persoonlijke salarishuis van de organisatie. Dit is tweeledig: enerzijds ben je transparant en open naar je medewerker toe, zodat hij/zij weet welke financiële groei hij/zij kan doormaken en daarnaast helpt een salarishuis je als organisatie om niet voor het blok te staan met onverklaarbare verschillen qua salaris in bijvoorbeeld een team.
 3. Training en scholing van medewerkers kan op verschillende manieren. Denk aan interne trainingen of coaching/learning on the job bijvoorbeeld. Het kan ook voorkomen dat de medewerker persoonlijk wil ontwikkelen en hierbij hulp nodig heeft van bijvoorbeeld een psycholoog of coach. Dit heeft dan niet direct te maken met de functie.