Terug naar overzicht
Kennisbank

Hoge of lage WW-premie

WW-premie volgens de WAB

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Een van de bepalingen van de WAB is dat de WW-premie niet langer wordt bepaald door de sector waarin je werkzaam bent, maar door de contractvorm van de betreffende werknemer. Op deze manier probeert de overheid flexibele contracten minder aantrekkelijk te maken.

Hoogte van de premie in 2020

Voor 2020 is de lage WW-premie vastgesteld op 2,94% en de hoge WW-premie is vastgesteld op 7,94%. Ieder jaar worden deze percentages opnieuw berekend door de overheid.

Wanneer een lage WW-premie?

Werkgevers betalen een lage WW-premie voor de volgende contracten:

  • een contract voor onbepaalde tijd mét vaste uren (geen oproepcontract)
  • een BBL-contract
  • een contract van maximaal 12 uur voor jongeren tot 21 jaar

Ben je eigenrisicodrager voor de WW? Ook dan betaal je de lage WW-premie.

Wanneer een hoge WW-premie?

Werkgevers betalen een hoge WW-premie voor:

  • Tijdelijke contracten
  • Vaste contracten zonder vaste uren
  • Oproepcontracten
  • Vaste contracten met vaste uren die binnen 2 maanden weer worden beëindigd.
  • Overuren

Rekenvoorbeeld bij overuren

Je betaalt de lage WW-premie voor de vaste contracturen van een vast contract en mag daarvan 30% afwijken. Werkt een werknemer meer dan 30% boven de vastgestelde contracturen? Dan betaal je, met terugwerkende kracht, de hoge WW-premie voor álle gewerkte uren.

Bijvoorbeeld: een werknemer heeft 10 uur per week op contract. Werkt hij/zij op jaarbasis gemiddeld 14 uur per week of meer? Dan betaal je alsnog de hoge WW-premie over álle gewerkte
uren van dat kalenderjaar.