Terug naar overzicht
Kennisbank

Grip op verzuim

Om te voorkomen dat kort verzuim resulteert in langdurig verzuim kun je een aantal stappen zetten. Wij geven je zeven tips die jou helpen om meer grip te krijgen op (kort) verzuim binnen jouw organisatie.

1. Inventariseer frequent kort verzuim

Een werknemer kan natuurlijk altijd getroffen worden door een griepje en daardoor een paar dagen uit de running zijn. Echter is de gemiddelde verzuimfrequentie in Nederland 1,2 keer. Verzuimt een werknemer vaker dan 1,2 keer, dan betekent dat hij/zij bovengemiddeld verzuimt. Vraag jezelf af waarom deze werknemer bovengemiddeld verzuimt en of je iets kunt doen om je werknemer hierbij te helpen.

2. Houd ‘frequentverzuimgesprekken’

Tijdens een zogenaamd frequentverzuimgesprek probeer je te achterhalen of er iets is wat je als werkgever kunt betekenen voor de werknemer om het verzuim te verminderen. Het is van belang dat je, in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, niet vraagt naar de oorzaak van het verzuim, maar wat jij kunt doen om de werknemer te ondersteunen. Een werknemer mag natuurlijk wel zelf vertellen wat de oorzaak is van het verzuim. Soms kom je tijdens deze gesprekken tot eenvoudige oplossingen waar zowel de werknemers, als jij als werkgever, van profiteert. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld veelvuldig last heeft van migraineaanvallen kan verminderde beeldschermtijd of een donkerder kantoor al helpen.

3. Volg een ziekmelding altijd en spoedig op

Wanneer je een ziekmelding ontvangt van een werknemer is het van belang dat je niet afwacht tot de werknemer zich weer beter meldt. Geef tijdens het eerste telefoongesprek aan dat je uiterlijk op de 2e ziektedag even belt om te vragen hoe het gaat en op welke termijn de werknemer verwacht weer aan het werk te kunnen. Zo voorkom je dat werknemers onnodig langer thuis blijven.

4. Stel een verzuimbeleid op

Wanneer je duidelijke regels opstelt omtrent verzuim voorkom je onduidelijkheid en weten zowel jij als je werknemers waar je aan toe bent in het geval van ziekteverzuim. Spreek bijvoorbeeld af dat ziek- en betermeldingen altijd telefonisch geschieden, in plaats van per e-mail, sms of appje.

5. Stel een wachtdag in

Het is mogelijk om bij cao of in de arbeidsovereenkomst vast te leggen dat er sprake is van 1 of 2 wachtdagen bij ziekte. Dit betekent dat de werknemer voor deze dagen geen loondoorbetaling ontvangt.

6. Ga en blijf in gesprek met je werknemers

Voorkomen is beter dan genezen. Door regelmatig in gesprek te gaan en te blijven weet je wat er speelt bij je werknemers. Zo kun je tijdig bijsturen mocht dat nodig zijn en voorkom je dat werknemers zich gemakkelijk ziek melden.

 

Tip: Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Denk dan eens aan een externe HR dienstverlening!