Terug naar overzicht
Kennisbank

Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen

Een zieke werknemer is natuurlijk erg vervelend. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Er bestaat namelijk een kans dat dit een ingewikkeld, duur en tijdrovend traject wordt. Vooral als een werknemer langdurig ziek blijkt. Please legt je daarom graag uit hoe je er voor zorgt dat jouw zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk zijn en wat hier allemaal bij komt kijken.

Zieke werknemer

Is een van je werknemers ziek? Geef de ziekmelding dan zo snel mogelijk door aan de bedrijfsarts of de arbodienst. Heb je dit gedaan? Dan begint direct het traject om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Omdat dit veel tijd en kennis vergt van een werkgever, is het aan te raden om hier advies over in te winnen of het uit te besteden. Zo hoef jij je niet meer druk te maken over het begeleiden van de werknemer. Ook het contact met de arbodienst, bedrijfsarts, het UWV en andere deskundigen wordt van je overgenomen.

Nu een van je werknemers ziek is wil je natuurlijk weten wat dit voor jou als werkgever betekent. Want buiten het feit dat het voor de werknemer zelf niet fijn is als hij ziek is, is het voor jou als werkgever ook vervelend. De kosten van een zieke werknemer gaan verder dan alleen de directe kosten voor loondoorbetaling en arbodienstverlening. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor het tijdelijk vervangen van de zieke werknemer. In het ergste geval zorgt de afwezigheid van de zieke werknemer voor een verminderd product of dienstverlening waardoor eventuele omzet verloren gaat.

Wil je meer weten over de risico’s waar jij als werkgever op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid mee te maken kan krijgen? In het artikel ‘groot risico van werkgevers: ziekte en arbeidsongeschiktheid’ legt onze adviseur Arno van Helvoirt uit wat dit risico voor werkgevers betekent.

Re-integratie zieke werknemer

Om langdurig zieke werknemers weer aan het werk krijgen wordt een re-integratie traject gestart.

Omdat werknemers verplicht zijn om deel te nemen aan dit traject is het vaak erg effectief voor jou als werkgever. Een re-integratietraject gaat volgens de stappen en verplichtingen uit de wet verbetering poortwachter. Deze wet verplicht jou als werkgever belangrijke stappen te nemen zodra een van je werknemers ziek is. Dit zijn de belangrijkste stappen:

  • Is jouw werknemer 6 weken ziek? Dan maakt de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse;
  • Op basis van de probleemanalyse stel jij samen met de werknemer een plan van aanpak op;
  • Iedere 6 weken bespreek je de voortgang (noteer deze in een dossier);
  • Als je werknemer 42 weken ziek is geef je dit door aan het UWV. Doe je dit niet op tijd? Dan riskeer je een boete;
  • Tussen week 46 en 52 houd je een eerstejaarsevaluatie (neem dit op in het dossier);
  • Is de werknemer na 20 maanden nog steeds niet volledig terug in dienst? Stel dan samen met de werknemer een re-integratieverslag op.

Bekijk hier een overzichtelijke flowchart van de verschillende stappen.

Belangrijk om te weten is dat het UWV je een boete oplegt als blijkt dat je als werkgever niet genoeg gedaan hebt aan het bespoedigen van het herstel van jouw zieke werknemer. Als blijkt dat dat zo is, heeft de werknemer recht op maximaal 1 jaar langere doorbetaling van zijn of haar loon terwijl je al 2 jaar loon door hebt moeten betalen.

Please kan jou helpen tijdens re-integratie en Poortwachter trajecten door proactief contact op te nemen en samen met jou en de medewerker de re-integratiemogelijkheden vast te stellen. Onze afdeling verzuim begeleidt dit hele traject en staat vanaf het moment van de ziekmelding tot re-integratie of een eventuele uitdiensttreding voor je klaar!

Salaris doorbetalen bij ziekte

De eerste twee jaar van het ziekteproces ben je als werkgever verplicht het loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het brutoloon. Is dit minder dan het minimumloon, dan vul jij als werkgever het loon aan tot het in verhouding staat tot het bedrag van het minimumloon. Dit staat in verhouding met het aantal uren dat de werknemer heeft gewerkt. Is jouw werknemer in het tweede jaar nog steeds ziek? Dan betaal je minimaal 70% van het loon. Als dit minder is dan het minimumloon dan ben je niet verplicht om dit aan te vullen. De meeste cao’s hanteren 100% loon in het eerste jaar van ziekte en 70% in het tweede jaar.

Er is ook de mogelijkheid om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Op deze manier verzeker jij jezelf voor de loondoorbetalingsplicht van jouw zieke werknemers.