Terug naar overzicht
Kennisbank

Een stagiair(e) aannemen

Een stagiair(e) aannemen, het klinkt simpel. Maar vaak komt er meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. Werkgevers denken al snel dat stagiairs goedkope krachten zijn, maar is dat ook zo? Wat levert een stagiair(e) jou op? En wat heb jij deze stagiair(e) te bieden? Hij/zij wil namelijk wel iets leren!

Het aannemen van een stagiair(e)

Voordat jij als werkgever op zoek gaat naar potentiële stagiair(e)s is het belangrijk dat je de voor- en nadelen van stagiaires goed naast elkaar zet.

Hoe zit het eigenlijk met de vergoeding van een stagiaire? Het is niet verplicht om ze een vergoeding aan te bieden, maar in sectoren waar veel vraag is naar stagiair(e)s is het verstandig om een vergoeding aan te bieden. Er is één uitzondering op deze regel. Je bent de stagiair wél verplicht om een vergoeding te geven als dat wordt omgeschreven in de cao die voor jouw bedrijf geldt. Bepaal de hoogte van deze vergoeding aan de hand van het opleidingsniveau, de werkervaring en het studiejaar van de stagiair(e).

Een ander bijkomstig voordeel; een goede stagiair(e) levert je veel hulp op. Ze bekijken alles vanuit een ander perspectief en kunnen taken, projecten en werkzaamheden in een nieuw licht zetten.

Alles heeft zijn voordeel en zijn nadeel. Zo ook het aannemen van een stagiaire. In het begin kost een stagiair(e)s tijd, je moet ze namelijk goed begeleiden. Neem rustig de tijd om alles uit te leggen en ze op weg te helpen. Ook zijn er diverse contactmomenten op school en vraagt school actieve begeleiding met betrekking tot de stageopdracht en stageverslag. Sommige stagiaires zijn maar een korte periode aanwezig wat kan betekenen dat ze wanneer ze de werkzaamheden net goed onder de knie hebben, ze alweer vertrekken.

Ben jij voornemens om een stagiair(e) aan te nemen? Besteed dan aandacht aan de volgende zaken om te zorgen voor een goede stageplek.

 • Een stageplek is gericht op leren en niet op werken. Bied de stagiair(e) voldoende tijd om mee te kijken en aan de stageopdracht te werken.
 • Bied de stagiair(e) voldoende begeleiding op de werkvloer en zorg ervoor dat de begeleiding gericht is op het leerproces van de stagiair(e).
 • Bedenk of je een stagevergoeding wilt geven en bepaal de hoogte van de vergoeding
 • Stel samen met de stagiair(e) een overeenkomst op waar het leerdoel en eventuele stagevergoeding beschreven staat. Vaak worden deze overeenkomst door school gefaciliteerd.

Voorwaarden stagiair(e) aannemen

Als je de keuze maakt om een stageplek aan te bieden is het belangrijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het aannemen van een stagiair(e) betekent dat je een aantal plichten accepteert.

 • Er zijn voldoende werkzaamheden: Je hebt voldoende werkzaamheden voor de stagiair(e) waar hij of zij mee aan de slag kan en die aansluiten bij de opleidingsrichting.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid voor de stagiair(e): Het is als werkgever belangrijk dat jij de verantwoordelijkheid neemt over de stagiair. Denk hierbij aan het aanstellen van werknemers die de stagiair(e) gaan begeleiden en het borgen van de focus op het leeraspect tijdens de stageperiode.
 • Afspraken rondom aansprakelijkheid: Net als voor je vaste medewerkers, is het belangrijk om ook voor een stagiair(e) de zaken omtrent aansprakelijkheid goed te regelen. Ligt deze bij jou als werkgever of ligt die bij de onderwijsinstelling? Check dit bij de onderwijsinstelling van jouw stagiair(e).Als deze bij jou ligt dan is het raadzaam om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten mocht de stagiair onverhoopt iets overkomen onder werktijd. Zo voorkom je eventuele problemen.
 • Erkend leerbedrijf: stel dat er een Komt er een vmbo- of mbo-leerling stagelopen bij jouw bedrijf, dan moet je een erkend leerbedrijf zijn. Bij hbo- of wo-studenten hoeft dat niet. Ben je nog geen erkend leerbedrijf, maar wil je dat wel graag worden? Vraag de erkenning dan aan bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De erkenning is vier jaar geldig. Daarna dien je deze weer opnieuw aan te vragen.

Het stagecontract

Voor een stagiair(e) stel je een stageovereenkomst of stagecontract op. In sommige gevallen krijgen stagiair(e)s al een stageovereenkomst mee vanuit hun opleiding of onderwijsinstelling. Bied je een stagiair(e) een normale arbeidsovereenkomst dan heeft de stagiair(e) evenveel rechten als ieder andere medewerker bij jouw bedrijf. Je bent bijvoorbeeld verplicht om het minimumloon te betalen. En denk ook aan loonheffingen en premies. Leg in ieder geval de volgende onderdelen vast, ook voor jouw eigen administratie.

 • Gegevens van de stagiair, de onderwijsinstelling en jouw bedrijf
 • Aanspreekpunten: stagebegeleider in het bedrijf en begeleidend docent
 • Duur en het aantal uren van de stage
 • Leerdoelen en afspraken over de begeleiding
 • Samenvatting van de werkzaamheden
 • Afspraken over een eventuele stagevergoeding
 • Afspraken rondom aansprakelijkheid, denk aan schade of ongevallen
 • De regels en voorschriften binnen jouw bedrijf waar de stagiair(e) aan gebonden is
 • Eventuele geheimhoudingsplicht
 • Regels met betrekking tot de opzegging en beëindiging van het stagecontract.

Ga jij voor een stagiair(e) als extra kracht voor jouw bedrijf? Grote kans dat je er ook nog iets van leert voor jouw onderneming!