Terug naar overzicht
Kennisbank

Een arbeidsongeval, wat is dat?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf of instelling, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werken aan de weg, bruggen, viaducten, op of in het water, et cetera. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn. Ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.

Goed om te weten!

  1. Een arbeidsongeval waarbij sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden is meldingsplichtig.
  2. Als je een meldingsplichtig arbeidsongeval niet direct meldt, dan kun je hiervoor een boete krijgen van maximaal €50.000.
  3. Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten.
  4. Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. Een poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd.
  5. Een bedrijfsongeval met verzuim langer dan 3 dagen maar zonder ziekenhuisopname is niet meldingsplichtig. Het is wel raadzaam om toch een ongevallenrapport op te stellen met daarop de aard en datum van het ongeval. De Inspectie SZW kan vragen naar een overzicht van deze ongevallen.