Terug naar overzicht
Kennisbank

Businesscase: psychisch verzuim

Karin heeft een burn-out, wat nu?

Naam                     Karin
Leeftijd                 32 jaar
Functie                 Financieel medewerker
Contract               Vast contract – 40 uur
Branche                Zakelijke dienstverlening
Soort verzuim     Psychisch verzuim

Karin is al 4 jaar werkzaam bij jou op kantoor als financieel werknemer. Ze is verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande facturen en heeft zich in die 4 jaar tijd onmisbaar gemaakt voor jouw bedrijf. Daarom heb je haar 2 jaar geleden een vast contract voor 40 uur per week aangeboden. De laatste tijd merk je dat Karin niet helemaal lekker in haar vel zit.

Dan meldt Karin zich plotseling ziek, de huisarts heeft een burn-out vastgesteld, vertelt ze. Wanneer Karin weer aan de slag gaat weet je niet. Wat moet/kun je doen voor haar, en wie neemt tijdens haar de afwezigheid alle taken over?

 1. Een werknemer hoeft bij de ziekmelding niet te zeggen wat er aan de hand is. In dit geval heeft Karin zelf aangegeven dat ze een burn-out heeft. Je kunt als werkgever weinig doen in dit geval, maar je hebt wel de taak om haar zo snel mogelijk (uiteraard) gezond weer aan het werk te krijgen.
 2. Daarom neem je direct contact op met je arbodienstverlener om Karins ziekmelding door te geven.
 3. Geef Karin even een week rust na je eerste telefoontje. Ze ervaart al genoeg spanning, dus het is niet de bedoeling haar te overstelpen met telefoontjes, dit maakt de situatie niet beter.
 4. Omdat je de situatie van Karin kent, verwacht je dat ze niet binnen een paar weken weer aan het werk gaat. Daarom ga je op zoek naar een tijdelijke vervanger voor de werkzaamheden van Karin.
 5. Na 1 week zoek je weer contact met Karin en polst wat de week rust met haar gedaan heeft. Afhankelijk hiervan bepaal je wanneer je de bedrijfsarts gaat inschakelen. Mede afhankelijk van dit gesprek kun je Karin hier alvast over informeren. Dit moet je aanvoelen tijdens het gesprek, hier zijn geen richtlijnen voor.
 6. Binnen 6 weken, maar meestal eerder in zo’n situatie, heeft Karin een afspraak met de bedrijfsarts. Die maakt een probleemanalyse. Het kan zijn dat de bedrijfsarts medische gegevens opvraagt bij een behandelaar. Let wel dat Karin hiervoor altijd toestemming moet geven. Jij als werkgever blijft hierbuiten en zal nooit toegang hebben tot deze medische gegevens.
 7. Binnen 6 weken ontvang je terugkoppeling van de bedrijfsarts in de vorm van een probleemanalyse. Hierop is te zien waarin Karin is beperkt (bijvoorbeeld op energetisch niveau), maar de probleemanalyse bevat nooit medische informatie. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts over hoe nu verder.
 8. Aan de hand van de (on)mogelijkheden maken jij en Karin samen een plan van aanpak. Dit doe je volgens het format van het UWV, waarin jullie afspraken maken over het vervolg.
 9. Je neemt minimaal iedere 6 weken contact op, afhankelijk van de situatie van Karin. Een telefoontje, een appje, een kaartje of bezoekje is vaak al genoeg. Zorg wel dat je deze contactmomenten vastlegt in het dossier van Karin. Hoe vaak de bedrijfsarts wordt ingezet is ook afhankelijk van de situatie.
 10. Na een half jaar is Karin weer klaar om langzaam op te bouwen. Dit gaat met behulp van de adviezen van de bedrijfsarts. Dit zijn vaak richtlijnen die een beeld geven van de opbouw, maar dit is geen strak schema en kan iedere week anders zijn. Jij en Karin hebben de mogelijkheid om samen te kijken hoe je dit concreet gaat aanpakken.
 11. Als Karin na een half jaar weer terugkomt op het werk, bespreek dan vooraf met de werknemer hoe dit richting collega’s gecommuniceerd wordt. Vindt Karin het fijn om zelf haar verhaal te vertellen? Of juist niet?
 12. Zorg bij terugkeer dat er afgebakende taken zijn om rustig op te bouwen. Vaak is er een urenbeperking, maar wil iemand in die uren zoveel mogelijk doen. Gevaar is dan dat iemand gaat proberen hetzelfde werk (van vroeger) in minder tijd te doen, waardoor de druk alleen maar hoger wordt. Maak hier duidelijke afspraken over.

Waar moet je op letten?

Wanneer je te maken krijgt met psychisch verzuim is het belangrijk dat je beschikt over voldoende empathie. Karin meldt zich niet voor niets ziek. Daarnaast kan de reden van de burn-out werk gerelateerd, privé gerelateerd of een combinatie van beiden zijn. Zorg ervoor dat je in het begin niet teveel druk oplegt bij de werknemer, zeker niet in het eerste gesprek. Dit kan verkeerd vallen.

Dat Karin pas na een half jaar weer aan het werk kan, wil niet zeggen dat ze al die tijd niet op kantoor hoeft te zijn geweest. Tussendoor een keer samen koffiedrinken op het werk, maakt de stap naar terugkeer vaak makkelijker. Probeer aan te voelen wat de werknemer nodig heeft. Soms is dit rust, soms moet iemand juist een drempel over om weer naar het werk te komen en is een extra zetje nodig. We adviseren om de werknemer na 2 weken altijd weer even op het werk uit te nodigen. Blijft de werknemer langer thuis dan wordt de drempel naar het werk alleen maar groter.

Het allerbelangrijkste is dat je goed in gesprek blijft met de werknemer. Ook tijdens de opbouw van het werk, juist dan. Houd niet per se heel strak vast aan het afgesproken schema, maar blijf ook goed kijken naar wat de werknemer/situatie nodig heeft/aankan.