Terug naar overzicht
Kennisbank

Businesscase: Kort verzuim

Tim heeft de griep, wat nu?

Naam                   Tim
Leeftijd                17 jaar
Functie                Werknemer bediening
Contract              Nulurencontract voor onbepaalde tijd
Branche               Horeca
Soort verzuim    Kort verzuim

Stel, je runt een snackbar en hebt 6 werknemers in dienst. Tim is een van je werknemers. Hij werkt nu 7 maanden voor jouw bedrijf, met name op vrijdag- en zaterdagavond. Hij heeft een nulurencontract zodat Tim extra uren kan werken als het nodig is, maar hij ook gemakkelijk vrij kan vragen als hij een toetsweek heeft.

Op donderdag belt Tim je op, hij heeft de griep. Hij zou eigenlijk vrijdag- en zaterdagavond werken, maar twijfelt of dat gaat lukken. Hoe pak je dit aan als werkgever?

  1. Tijdens het telefoontje met Tim is het belangrijk dat je niet vraagt naar de oorzaak van de ziekte. Je mag wel vragen wanneer Tim verwacht weer beter te zijn. In dit geval vertelt Tim zelf dat het om een griepje gaat. Hij weet nog niet precies wanneer hij beter is, maar de kans is groot dat het verzuim niet langer dan een week aanhoudt.
  2. Je spreekt met Tim af om morgen aan het einde van de ochtend nog even contact te hebben. Zo weet je zeker of hij vrijdag wel of niet komt werken.
  3. Zoals afgesproken bel je vrijdagochtend even met Tim. Hij is inderdaad nog niet beter en zal zaterdag ook niet komen werken.
  4. Je spreekt af om na het weekend weer even telefonisch contact op te nemen met Tim.
  5. Je meldt het verzuim bij je arbodienstverlener.
  6. Je regelt een vervanger voor de uren van Tim.
  7. Na het weekend bel je met Tim. Hij voelt zich gelukkig weer beter en zal het komende weekend gewoon weer werken.
  8. Je neemt contact op met je arbodienstverlener en meldt dat Tim weer beter is.
  9. Einde traject.

Waar moet je op letten?

Bij een ziekmelding zoals die van Tim ben je verplicht om de ingeplande uren toch te betalen aan Tim, ook al heeft hij een nulurencontract. Je neemt hiervan het gemiddelde aantal uren dat hij de afgelopen 13 weken heeft gewerkt. Het kan zijn dat er een wachtdag van toepassing is waarop de werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling. In de cao, of het contract dat je met de werknemer afsluit, kunnen afspraken gemaakt zijn over eventuele wachtdagen en ziektegeld. Is dat niet het geval, dan betaal je 100% van het loon als ziektegeld.

In het geval van Tim geldt de horeca cao. Hierin is 1 wachtdag bij ziekte vastgelegd en minimaal 95% ziektegeld tijdens het eerste ziektejaar. Let wel dat je nooit minder dan het wettelijk minimumloon mag betalen. Tim verdient het minimumloon voor een 17-jarige. Je mag hem dus geen 95% ziektegeld betalen omdat hij daarmee onder de grens van het minimumloon zou komen. De afgelopen 13 weken heeft hij iedere week hetzelfde aantal uren gewerkt. Hij ontvangt dus 100% loon voor de uren die hij ingepland stond op vrijdag en zaterdag.