Terug naar overzicht
Kennisbank

Businesscase: Arbeidsongeval

Peter krijgt een ongeluk op het werk, wat nu?

Naam                   Peter
Leeftijd                23 jaar
Functie                Heftruckwerknemer
Contract              Jaarcontract – 40 uur
Branche               Transport & Logistiek
Soort verzuim    Arbeidsongeval

Je hebt een internationaal opererend transportbedrijf met een groot magazijn. Naast alle chauffeurs die voor je rijden, heb je een groot team dat werkzaam is op kantoor en in het magazijn. Peter is een van jouw nieuwe heftruckchauffeurs. Hij is 2 maanden fulltime bij je aan het werk.

Om 15:00 uur krijg je een telefoontje. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is Peter tijdens zijn dienst betrokken bij een vervelend arbeidsongeval. Hij is met zijn been onder een van de heftrucks terecht gekomen. Per ambulance wordt hij meegenomen naar het ziekenhuis voor een spoedoperatie. Na de operatie moet Peter enkele dagen in het ziekenhuis blijven en volgt een revalidatie. Wat nu?

 1. Aangezien Peter wordt opgenomen in het ziekenhuis ben je verplicht het ongeval direct aan de Inspectie SZW te melden via 0800-5151 (gratis en altijd bereikbaar)
 2. Laat de ongevalsituatie zo veel mogelijk ongewijzigd. Doorgaans zal de Inspectie SZW zo snel mogelijk na de melding een onderzoek instellen. De inspecteur moet de situatie ter plaatse goed kunnen beoordelen.
 3. Om een goed beeld te kunnen vormen, hoort de inspecteur doorgaans de werknemer en andere betrokkenen en getuigen.
 4. Als werkgever ben je verplicht aan het onderzoek mee te werken en de inspecteur alle gewenste hulp, gelegenheid en informatie te geven. Zo nodig werkt de Inspectie SZW samen met andere opsporings-/inspectiediensten.
 5. De Inspectie SZW stelt bij het onderzoek geen overtreding van wettelijke regels vast en maakt een ongevalsrapport op.
 6. Binnen 12 weken wordt het onderzoek door de Inspectie SZW afgerond. Je ontvangt hiervan een kopie.
 7. Gelukkig is er geen sprake van (im)materiele of gezondheidsschade bij Peter. Wel is hij een paar weken uit de running tijdens zijn revalidatie. Je neemt dan ook direct contact op met je arbodienstverlener om melding te maken van het ziekteverzuim van Peter.
 8. Je beoordeelt of je maatregelen moet nemen om herhaling van het ongeluk van Peter te voorkomen door de gevaarlijke situatie op te heffen, (nog beter) te beveiligen of af te schermen.
 9. Je volgt het herstel van Peter actief en hoopt met hem op een snel herstel. Het is natuurlijk extra vervelend dat hij ziek thuis zit door een ongeluk bij jou op de werkvloer.
 10. De bedrijfsarts maakt binnen 6 weken na het arbeidsongeval een probleemanalyse waarin rekening wordt gehouden met de revalidatieperiode van Peter.
 11. Uiterlijk in week 8 maak jij samen met Peter een plan van aanpak waarin je bespreekt hoe Peter zijn werkzaamheden weer gaat hervatten.
 12. Na 12 weken mag Peter uit het gips en gaat hij naar de fysiotherapeut.
 13. Na 14 weken begint Peter langzaam weer op te bouwen op het werk. Hij hervat zijn eigen werkzaamheden dus ontvangt zijn gewone salaris voor ieder gewerkt uur. Tot hij weer volledig werkt ontvangt hij ziektegeld voor de uren die hij (nog) niet werkt.
 14. 20 weken na arbeidsongeval is Peter weer de oude en zit hij weer fulltime op de heftruck.

Waar moet je op letten?

Je bent verplicht om melding te maken van alle arbeidsongevallen waarbij sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. Als je een meldingsplichtig arbeidsongeval niet direct meldt, dan kun je hiervoor een boete krijgen van maximaal €50.000. Bedrijfsongevallen zonder ziekenhuisopname of overlijden maar met een verzuim van meer dan drie werkdagen, zijn niet meldingsplichting. Je vult wel een ongevallenrapport in met daarop de aard en datum van het ongeval ter een registratie. De Inspectie SZW kan vragen naar een overzicht van deze ongevallen.

Bij ongevallen met een dodelijke afloop wordt altijd eerst met de betrokken officier van justitie bekeken of er sprake is van een vermoedelijk misdrijf. Is dat het geval, dan wordt proces-verbaal opgemaakt.

Gelukkig kan Peter het nog navertellen. Overlijdt het slachtoffer als gevolg van het ongeval, dan neemt de inspecteur contact op met de nabestaanden.

Veiligheid staat voorop binnen jouw bedrijf, maar als de inspecteur toch één of meer overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving constateert die aantoonbaar met het ongeval in verband staan, maakt de inspecteur een zogenoemd ongevalsboeterapport op.