Terug naar overzicht
Kennisbank

Ben je verplicht pensioen te regelen voor je medewerkers?

Volgens de Nederlandse wet is een werkgever niet verplicht om een pensioenvoorziening voor zijn of haar medewerkers te treffen. Als werkgever ben je dan ook niet verplicht om pensioen aan te bieden. Hierop is echter een uitzondering, als je namelijk gebonden bent aan de werkingssfeer van een Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF) dien je ook aan gesloten te zijn bij dit BPF.

Bedrijfstak pensioenfonds (BPF)

Veel mensen denken dat als een bedrijf gebonden is aan een cao, zij ook verplicht zijn het pensioenfonds te volgen. Dit zit net iets anders, de cao bepaalt niet of je deel moet nemen maar het BPF. Een BPF kan namelijk, net als een cao, verplicht gesteld zijn voor een bedrijfstak. Of jouw onderneming deel dient te nemen staat in de werkingssfeer van het BPF. In de werkingssfeer is namelijk opgenomen welke bedrijven verplicht deel moeten nemen aan het BPF. Als werkgever moet je dan ook nagaan of je verplicht deel dient te nemen aan een BPF. Dit moet je niet alleen doen bij het opstarten van jouw onderneming maar ook als je je bedrijfsactiviteiten wijzigt of uitbreidt. Door nieuwe bedrijfsactiviteiten toe te voegen kan het namelijk zijn dat je onder een bepaalde werkingssfeer gaat werken.

BPF check

Zoals besproken bepaalt een BPF wanneer je deel moet nemen aan het BPF. In de meeste gevallen ben je verplicht deel te nemen als jouw bedrijfsactiviteiten overeenkomen met wat is benoemd in de werkingssfeer. Doordat de werkingssfeer gecompliceerd is omschreven, is het vaak moeilijk te bepalen of je hiertoe verplicht bent. Het is dan ook verstandig om je hierover goed te laten adviseren door een erkende pensioenadviseur.

Risico niet deelnemen aan een BPF

Wanneer je geen deel neemt aan een verplichtgesteld BPF terwijl je dit wel zou moeten, loop je grote risico’s. Zo kan het BPF verplichte aansluiting eisen en zelfs eisen dat dit met terugwerkende kracht moet. Het kan dan erg kostbaar worden als je geen deel neemt aan een verplichtgesteld BPF. Controles worden vaak uitgevoerd door een BPF zelf. Zij weten exact waar zij naar moeten kijken om te bepalen of je verplicht deel dient te nemen.

Vrijstelling van BPF

In bepaalde situaties is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen bij het pensioenfonds. Dit is mogelijk op basis van een vijftal vrijstellingsgronden, dit zijn:

  1. Er is al een eigen pensioenregeling van kracht op het moment dat het BPF verplicht gesteld wordt;
  2. Het bedrijf is onderdeel van een concern (een aantal zelfstandige ondernemingen die onder gemeenschappelijke leiding staat);
  3. Het bedrijf heeft een bedrijfseigen cao;
  4. Het BPF heeft onvoldoende beleggingsrendement;
  5. Overige reden.

Let op! Bovenstaande zijn enkel de vrijstellingsgronden. Er zijn strenge regels waar je aan moet voldoen alvorens het BPF deze vrijstelling zal toekennen. In veel gevallen dien je zelf een gelijkwaardige pensioenvoorziening te hebben voor jouw medewerkers. Om te beoordelen of je daaraan voldoet kun je advies inwinnen bij een pensioenadviseur.