Terug naar overzicht
Kennisbank

Arbeidstijdenwet

Werken kost energie van de medewerker, zowel mentaal als fysiek. Om medewerkers te beschermen tegen overbelasting zijn er regels over de maximale arbeidstijd. In de arbeidstijdenwet is opgenomen hoeveel een medewerker mag werken. De arbeidsinspectie controleert steekproefsgewijs op het naleven van deze wetgeving. Zij kunnen, bij een overtreding, ook boetes opleggen. Het is voor jou als werkgever dan ook belangrijk dat je hier rekening mee houdt. Wij geven je graag de hoofdlijnen van de regelingen.

Volwassenen vanaf 18 jaar

 • Werknemers vanaf 18 jaar mogen niet meer dan 12 uur per dienst werken tot een maximum van 60 uur per week.
 • Wanneer het overwerk 4 weken of langer aanhoudt mag de medewerker maximaal 55 uur per week werken.
 • Houdt het overwerk 16 weken of langer aan, dan mag de medewerker maximaal 48 uur per week werken.
 • De minimale rustperiode tussen twee werkdagen is 11 aaneengesloten uren.
 • De minimale rustperiode per 7 dagen is 36 aaneengesloten uren.
 • De rustperiode kan onder specifieke voorwaarden worden verspreid of ingekort. Meer hierover vind je op de site van de Rijksoverheid.
 • Bepaalde beroepen kennen afwijkende werk- en rusttijden. Dit is vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit.

Jongeren van 13 en 14 jaar

Jongeren van 13 tot en met 14 jaar mag werkzaamheden uitvoeren die bestaan uit: oppassen, auto’s wassen en rondbrengen van folders. Deze medewerker mag in ieder geval niet werken in een ruimte waar alcohol wordt geschonken en moet de werkzaamheden onder toezicht uitvoeren. Daarnaast moet je letten op de volgende punten:

 • In totaal mag een 13-/ of 14-jarige maximaal 2 uur per schooldag en 12 uur per schoolweek werken.
 • In het weekend mag een 13- of 14-jarige maximaal 7 uur per dag werken.
 • In de vakantie mag een werknemer van 13 of 14 jaar maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week werken.
 • Een jongere van 13 of 14 jaar mag niet werken na 19:00 uur en voor 07:00 uur.
 • Ook moet een jeugdige van 13 of 14 jaar minimaal 14 uur rust per dag krijgen. Dit betekent dat er minimaal 14 uur zit tussen de werktijd en schooltijd.

Meer informatie over de arbeidstijdenwet voor medewerkers van 13 tot en met 14 jaar vind je op op de site van de Rijksoverheid.

Jongeren van 15 jaar

Jongeren van 15 jaar mogen al wat zwaardere werkzaamheden verrichten en meer uur werken. Zo mogen zij naast de werkzaamheden die een medewerker van 13 of 14 jaar mag verrichten ook de ochtendkrant bezorgen en lichte werkzaamheden in een winkel verrichten, zoals inpakken en vakkenvullen. Het werken in een ruimte waar alcohol wordt geschonken is echter niet toegestaan. Let daarnaast op de volgende bepalingen als het aankomt op de werk- en rusttijden voor jongeren van 15 jaar.

 • In totaal mag een 15-jarige op schooldagen maximaal 2 uur per dag werken met een maximum van 12 uur per week.
 • Tijdens schoolvakanties mogen de medewerkers maximaal 8 uur per dag werken met een maximum van 40 uur per week.
 • De medewerker mag enkel werken tussen 07:00 uur en 19:00 uur op schooldagen.
 • In het weekend en tijdens vakanties mag de medewerker tot 21:00 uur werken.

Lees meer over de arbeidstijdenwet van jongeren van 15 jaar op de website van de Rijksoverheid.

Jongeren van 16 en 17 jaar

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer werken. Aangezien deze jongeren nog wel (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk hen niet verhinderen naar school te gaan. Daarom wordt de tijd die zij naar school gaan meegeteld als arbeidstijd. Bij de inroostering van de jongere moet rekening worden gehouden met het aantal uren dat hij/zij op school doorbrengt. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat het totaal van arbeidstijd én schooltijd de maximale arbeidstijd niet overschrijdt.

 • In totaal mag de jongere maximaal 9 uur per dienst en 45 uur per week werken.
 • Ook is een minimale rusttijd van 12 uur tussen twee diensten verplicht.
 • Een jongere van 16 of 17 jaar mag niet werken tussen 23:00 uur en 06:00 uur.
 • Overwerk is niet toegestaan voor jongeren van 16 en 17 jaar.
 • Ook moeten risicovolle werkzaamheden enkel onder deskundig toezicht worden verricht. Hierbij moet gedacht worden aan werkzaamheden met gevaarlijke stoffen of waarbij instortings- of ontploffingsgevaar bestaat, maar ook aan saaie, repeterende werkzaamheden, waardoor de aandacht van de jongere verslapt.

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.