Arbeidsongeval voorkomen

Een arbeidsongeval wil je natuurlijk voorkomen. Niet alleen omdat het hoge kosten met zich meebrengt, denk aan verzuim, vervanging en mogelijke schadeclaims, maar ook omdat het vaak een grote impact heeft op alle betrokkenen. Helaas kun je een arbeidsongeval nooit volledig voorkomen. Toch kun je als werkgever een aantal stappen zetten om de kans zo klein mogelijk te maken.

1. Inventariseer de risico’s

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Om de risico’s inzichtelijk te maken ben je verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen.

2. Betrek alle werknemers in het vergroten van de veiligheid op de werkvloer

Bespreek met hen hoe zij de veiligheid ervaren op de werkvloer. Waar liggen volgens hen verbeterpunten? En hoe borg je samen de veiligheid? Bied zo nodig passende cursussen en opleidingen zodat je werknemers doordrenkt zijn met het belang van veiligheid op de werkvloer en hoe de veiligheid te borgen.

3. Maak het veiligheidsprotocol onderdeel van het inwerkplan

Nieuwe werknemers hebben een groter risico op betrokkenheid bij een arbeidsongeval dan ervaren krachten. Investeer daarom in een goede inwerkperiode waarin veiligheid centraal staat.

4. Zet plannen om in acties

Enkel het opstellen van een lijst met verbeterpunten is niet voldoende. Ga ermee aan de slag. Beveilig machines, optimaliseer/automatiseer gevaarlijke handelingen, zorg voor orde en netheid op de werkvloer, verzorg de juiste uitrusting voor je werknemers en onderhoud de uitrusting en materialen.

5. Registreer incidenten

Om ernstige gevallen te voorkomen is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor kleine incidenten. Dit zijn namelijk de eerste tekenen van een (potentieel) onveilige situatie. Doe een dergelijke incident niet af als kleinigheid, maar onderzoek de oorzaak en ga ermee aan de slag.

6. Roep de kennis in van experts

Denk je dat je aan alles hebt gedacht? Laat de werkomstandigheden van je personeel dan controleren door een expert. Houd bijvoorbeeld een ontruimingsoefening in samenwerking met de brandweer of vraag je arbodienstverlener om eens langs te komen.

7. Stel een preventiemedewerker aan

Voor organisatie met meer dan 25 werknemers is het aanstellen van een preventiemedewerker verplicht. Toch is het voor kleine organisatie ook niet verkeerd om iemand aan te stellen die jou als werkgever ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Zorg daarnaast altijd voor één of meerdere BHV’ers in je bedrijf (afhankelijk van je bedrijfsgrootte).


Tip!

De Inspectie SZW biedt ondernemers de mogelijkheid om online een zelfinspectie te doen. Hier check je eenvoudig of je op de hoogte bent van alle risico’s in je bedrijf én op je de juiste maatregelen hebt getroffen.

Gerelateerde artikelen

Please adviseur over de kosten van payroll

Hans van de Ven Directeur | Please

Eindejaarsgroet van Please directeur Hans van de Ven

Medewerkers tijdens de Ramadan

productiviteit medewerkers

2 op de 5 ondernemers draaien uit nood zelf overuren

Vrijmibo dronkenschap verantwoordelijkheid

Dronkenschap tijdens de vrijmibo! Wie is verantwoordelijk?

Boekrecensie: ‘Semco in de polder’

Werkgevers weten veel te weinig over rechten van werknemers