Arbeidsconflict oplossen, mediation of niet?

Een arbeidsconflict is een term die een meningsverschil in een werkrelatie omschrijft. Dit kan een ruzie zijn tussen een werkgever en een werknemer. Er zijn diverse redenen die een arbeidsconflict kunnen veroorzaken zoals een verschil van mening over beloning, arbeidsomstandigheden of afspraken die niet nagekomen zijn. Het is van belang om een arbeidsconflict zo snel mogelijk op te lossen om de impact van de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van mediation.

Omgaan met conflicten op de werkvloer

Een arbeidsconflict kan ook een meningsverschil zijn tussen (groepen) medewerkers onderling. Het is voor een werkgever van zeer groot belang om veel aandacht te besteden aan de procedure die gevolgd wordt met betrekking tot het omgaan met conflicten op de werkvloer. De productiviteit van de medewerkers kan bijvoorbeeld ten koste gaan van een arbeidsconflict. Maar ook meer of langduriger ziekteverzuim kan een gevolg zijn.

Arbeidsconflicten zijn onder te verdelen in diverse (combinaties van) categorieën:

  • Instrumentele conflicten, een conflict over taakverdeling;
  • Conflicten over de schaarse beschikbaarheid van middelen zoals geld, ruimte en tijd;
  • Sociaal-economische conflicten over gedrag en houding in persoonlijke relaties;
  • Machtsconflicten over het innemen van posities.

Conflicthantering in werkrelaties

Een juiste procedure voor conflicthantering in werkrelaties is van belang om de onenigheid snel op te lossen. Bij een conflict ontstaat vaak een groeiende kloof tussen de strijdende partijen. Deze kloof wordt gevoed door gebrekkige informatie en aannames. Hoe langer er sprake is van ruzie en onvrede, hoe groter de schade voor een bedrijf zal zijn.

Conflictbemiddeling binnen een bedrijf

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij het management om het arbeidsconflict op te lossen. Indien dit niet lukt, kan de afdeling die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid hiervoor worden ingeschakeld. Is dit niet mogelijk, bekijk dan de mogelijkheden van een (extern) tussenpersoon voor conflictbemiddeling.

Mediation arbeidsconflict

Kan een bedrijf het probleem intern niet oplossen, is mediation aan te bevelen. Bij mediation bij een arbeidsconflict wordt er een externe tussenpersoon aangetrokken die de betrokken partijen helpt met het vinden van een geschikte oplossing.

De mediator zal onder andere de communicatie weer op gang brengen en proberen om misverstanden op te helderen. Daarnaast zal deze persoon op zoek gaan naar de oorzaak van het conflict en zaken die hierop betrekking hebben bespreekbaar te maken. De doelstelling van de inzet van mediation bij een arbeidsconflict is om de onenigheid uit de weg te ruimen en afspraken te maken.

De inzet van mediation in een arbeidsconflict heeft de volgende kenmerken:

  • Een mediator is neutraal en trekt géén partij;
  • Een mediator velt géén oordeel en spreekt geen vorm van recht of straf uit;
  • Een mediator begeleidt en bewaakt het verloop van de besprekingen;
  • Een mediator richt zich op de oplossing en het maken van afspraken.

Kosten mediator

Het is hierbij van belang dat beide partijen akkoord gaan met het inschakelen van de mediator. Als dit niet het geval is, is de kans op een passende oplossing gering. Als de twee partijen overeengekomen zijn een mediator in te schakelen, zal er ook een (het liefst schriftelijke) afspraak moeten worden gemaakt met betrekking tot de betaling van de kosten van de mediator.

Als beide partijen het eens zijn over de inzet van de expertise van de mediator, is er vaak een gelijke verdeling in de vergoeding hiervan. In andere gevallen is meest voorkomend dat de meest belanghebbende partij de kosten van mediation voor zijn of haar rekening neemt.

Meer informatie over het oplossen van een arbeidsconflict

Heb je behoefte aan meer informatie over het oplossen van een arbeidsconflict, neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag persoonlijk advies over de manier waarop je het beste een arbeidsconflict kunt aanpakken en of het een verstandige keus is om hiervoor een mediator in te schakelen.

Gerelateerde artikelen

Succesfactoren familiebedrijf

Waarom een snel groeiende startup kiest voor payroll

Succesfactoren familiebedrijf

Co-partner én ambassadeur van MKB Rotterdam Rijnmond