Aanvragen compensatie transitievergoeding

Wanneer heb ik recht op compensatie voor transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor(reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan, op initiatief van de werkgever.

Waarom krijgen werkgevers compensatie voor transitievergoeding?

De transitievergoeding is introduceert in 2015 met als doel het vergemakkelijken van de overgang naar een nieuwe baan voor werknemers. Bij werknemers die na 2 jaar ziek uit dienst gaan is er geen sprake van een overgang naar een nieuwe baan. Daarnaast hebben werkgevers al 2 jaar lang kosten gemaakt ten behoeve van de re-integratie van de werknemer. Sommige werkgevers besloten het dienstverband van een zieke werknemer na 2 jaar niet te beëindigen om het betalen van een hoge transitievergoeding te voorkomen. Hierdoor ontstonden zogenaamde slapende dienstverbanden.

Om een einde te maken aan de slapende dienstverbanden heeft de overheid besloten om werkgevers hiervoor (met terugwerkende kracht) te compenseren.

Per wanneer kan ik een compensatie voor transitievergoeding aanvragen?

Werkgevers kunnen van 1 april 2020 een aanvraag indienen via het werkgeversportaal bij het UWV.

 • Aanvragen voor oude gevallen kunnen van 1 april tot 1 oktober 2020 ingediend worden. Na 1 oktober vervalt het recht op compensatie van oude gevallen.
 • Alle aanvragen voor nieuwe gevallen dienen binnen 6 maanden na de uitbetaling ingediend te worden.

Let wel! Voor het aanvragen van de compensatie via het werkgeversportaal van het UWV heb je een e-herkenning nodig. Hieraan zijn kosten verbonden en het duurt soms enkele weken voor je de e-herkenning ontvangt!

Wanneer ontvang ik de uitbetaling van de compensatie voor transitievergoeding?

Het UWV heeft 6 maanden de tijd om oude gevallen te behandelen. Aanvragen van nieuwe gevallen worden in principe binnen 8 weken behandeld, maar dit kan uitlopen.

Wat heb ik nodig om een aanvraag voor compensatie van een transitievergoeding te doen?

Om een aanvraag in te dienen heb je nodig:

 • Een e-herkenning van de overheid.
 • De arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer
  (of iets waaruit blijkt dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst)
 • De ontslagvergunning of beëindigingsovereenkomst.
  (waaruit blijkt dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan en hoe lang de zieke werknemer in dienst was.)
 • De loonstrook van de periode waarop de werknemer 1 jaar ziek was.
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken (vaak na 2 jaar).
 • De berekening van de transitievergoeding.
 • Een bankafschrift.
  (of iets anders waaruit blijkt dat en hoeveel transitievergoeding de werknemer heeft ontvangen)

Gerelateerde artikelen