Het UWV gaat uit van langdurig verzuim wanneer een werknemer 4 weken of langer ziek is. Op dat moment start een ingewikkeld, langdurig en bovenal kostbaar traject,  als onderdeel van de Wet verbetering poortwachter (wvp). Als werkgever dien je vanaf nu een re-integratieverslag of -dossier op te bouwen. Je werkt samen met je werknemer, onder begeleiding van een arbodienst of bedrijfsarts, om de ziekteperiode zo kort mogelijk te houden. Het opstellen van een re-integratieverslag is één van deze verplichtingen die de wvp aan werkgevers stelt. In het stappenplan  op de volgende pagina leggen we uit wat er nog meer van je wordt verwacht wanneer een werknemer langdurig ziek is.

Goed om te weten!

 1. Als onderdeel van de vernieuwde Arbowet is iedere werkgever sinds 1 juli 2018 verplicht om aansluiting te hebben bij een arbodienstverlener. Vervolgens dien je een ziekmelding uiterlijk de 4e ziektedag door te geven aan je arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Ook bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat een zieke werknemer recht heeft op minimaal 70% loondoorbetaling. Bij cao kan hier positief van worden afgeweken. Is er een cao van toepassing op jouw bedrijfsvoering? Sla deze cao er dan altijd even op na om zeker te weten dat je het juiste percentage loon doorbetaalt tijdens ziekte.

  Let wel dat je niet minder dan het minimumloon betaalt tijdens het eerste ziektejaar. Verdient een werknemer het minimumloon, dan dien je 100% loon uit te betalen. Overigens mag je nooit zomaar het loon aanpassen, dit dien je tijdig kenbaar te maken aan de zieke werknemer.

 3. Als werkgever betaal je zelf het loon van een werknemer met een vast dienstverband minimaal 2 jaar door. Een zieke werknemer heeft alleen recht op een uitkering via de Ziektewet als:
  – de werknemer ziek is door de zwangerschap/bevalling;
  – de werknemer ziek is wegens orgaandonatie;
  – er een no-riskpolis geldt voor de werknemer (bijvoorbeeld in geval van een handicap of langdurige ziekte);
  – de werknemer op uitzendbasis werkt.

Tip! Je kunt als werkgever een actieve rol innemen om verzuim terug te dringen, dit begint bij de aanpak van kort verzuim. Meer weten?

Lees hier verder
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

FAQ coronavirus

Wat betekenen de maatregelen omtrent het coronavirus voor jou en de afspraken met je medewerkers. Wat mag wel, wat mag ...

Verder lezen

Verzuimverzekering kiezen

Een verzuimverzekering is een verzekering die je als werkgever kunt afsluiten bij een private verzekeraar om hoge ...

Verder lezen

Stappenplan verzuimproces

In dit uitgebreide stappenplan verzuimproces lees je precies wat er van jou verwacht wordt op het moment dat je een ...

Verder lezen

Grip op psychisch verzuim

Heb je een eigen onderneming, dan is de kans groot dat ook jij te maken krijgt met psychisch verzuim op de werkvloer. ...

Verder lezen

Psychisch verzuim, wat is dat?

Psychisch verzuim zoals overspannnheid, burn-out, depressie, stress of angststoornissen, wat is het en wat betekent het ...

Verder lezen

Businesscase: psychisch verzuim

In deze businesscase met betrekking tot psychisch verzuim schetsen we een situatie waardoor voor jou als werkgever ...

Verder lezen