Het UWV gaat uit van kort verzuim wanneer een werknemer minder dan 4 weken ziek is. Tot die tijd hoef je geen re-integratieverslag of –dossier aan te leggen. Na 4 weken spreken we van langdurig verzuim. Vanaf dat moment start een vaak ingewikkeld, langdurig en bovendien kostbaar traject, als onderdeel van de Wet verbetering poortwachter (wvp). Jij en je werknemer dienen samen, onder begeleiding van een arbodienst of bedrijfsarts, te werken om de ziekteperiode zo kort mogelijk te houden. Het opstellen van een re-integratieverslag is één van deze verplichtingen die de wvp aan werkgevers stelt.

Bijzonder verlof / kort verzuim

Soms spreken we ook van kort verzuim in relatie tot een huisarts- of tandartsbezoek. In dit geval ben je als werkgever niet verplicht om het loon door te betalen, tenzij er sprake is van een calamiteit. Echter kunnen werknemers hiervoor het beste aanspraak maken op het calamiteitenverlof in plaats van zich ziek te melden.


Tip!

Duizelt het je wel eens van de verzuimterminologie waarvan je niet precies weet wat het inhoudt? Bekijk dan hier de meest voorkomende verzuimbegrippen!

Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen

Wat verandert er met de nieuwe Arbowet?

Op 1 juli 2018 eindigde de overgangsregeling van de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In dit artikel leggen...

Verder lezen

Grip op verzuim

Om te voorkomen dat kort verzuim resulteert in langdurig verzuim kun je een aantal stappen zetten. Wij geven je zeven ...

Verder lezen

Veelvoorkomende verzuimbegrippen

Wanneer je te maken krijgt met verzuim binnen je organisatie, ontkom je niet aan ingewikkelde processen. En naast het ...

Verder lezen