Wat is een IVA-uitkering?

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De IVA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij/zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV.

Mocht een werknemer na 104 weken een IVA-uitkering krijgen worden er uiteraard geen re-integratieinspanningen verwacht van de werkgever en werknemer. De uitdiensttreding van deze zieke werknemer zal niet zorgen voor een verhoogde gedifferentieerde premie.

Wanneer heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering?

Een werknemer heeft recht op een IVA-uitkering wanneer hij voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is bevonden én wanneer

  • herstel uitgesloten is;
    of
  • er een geringe kans van herstel op lange termijn is (niet te verwachten binnen 5 jaar);
    of
  • de situatie alleen maar kan verslechteren of de persoon op korte termijn zal komen te overlijden.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een IVA-uitkering?

Indien een werknemer minder dan 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden heeft hij geen recht op een IVA-uitkering. Mogelijk ontvangt hij dan wel een WGA-uitkering.

Indien een werknemer zicht heeft op herstel ontvangt hij eveneens geen IVA-uitkering.

Meer over het aanvragen van een WGA-uitkering en de rol van de werkgever lees je hier.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Verzuimverzekering kiezen

Een verzuimverzekering is een verzekering die je als werkgever kunt afsluiten bij een private verzekeraar om hoge ...

Verder lezen

Stappenplan verzuimproces

In dit uitgebreide stappenplan verzuimproces lees je precies wat er van jou verwacht wordt op het moment dat je een ...

Verder lezen

Grip op psychisch verzuim

Heb je een eigen onderneming, dan is de kans groot dat ook jij te maken krijgt met psychisch verzuim op de werkvloer. ...

Verder lezen

Psychisch verzuim, wat is dat?

Psychisch verzuim zoals overspannnheid, burn-out, depressie, stress of angststoornissen, wat is het en wat betekent het ...

Verder lezen

Businesscase: psychisch verzuim

In deze businesscase met betrekking tot psychisch verzuim schetsen we een situatie waardoor voor jou als werkgever ...

Verder lezen

Businesscase: langdurig verzuim

In deze businesscase met betrekking tot langdurig verzuim schetsen we een situatie waardoor voor jou als werkgever ...

Verder lezen