Wat is een IVA-uitkering?

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De IVA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij/zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV.

Mocht een werknemer na 104 weken een IVA-uitkering krijgen worden er uiteraard geen re-integratieinspanningen verwacht van de werkgever en werknemer. De uitdiensttreding van deze zieke werknemer zal niet zorgen voor een verhoogde gedifferentieerde premie.

Wanneer heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering?

Een werknemer heeft recht op een IVA-uitkering wanneer hij voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is bevonden én wanneer

  • herstel uitgesloten is;
    of
  • er een geringe kans van herstel op lange termijn is (niet te verwachten binnen 5 jaar);
    of
  • de situatie alleen maar kan verslechteren of de persoon op korte termijn zal komen te overlijden.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een IVA-uitkering?

Indien een werknemer minder dan 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden heeft hij geen recht op een IVA-uitkering. Mogelijk ontvangt hij dan wel een WGA-uitkering.

Indien een werknemer zicht heeft op herstel ontvangt hij eveneens geen IVA-uitkering.

Meer over het aanvragen van een WGA-uitkering en de rol van de werkgever lees je hier.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Wat doet een partner in personeelszaken?

Niet iedere partner in personeelszaken biedt natuurlijk hetzelfde. Als je je personeelszaken uitbesteedt bij Please ...

Verder lezen

Wat zijn de voordelen van flex?

De belangrijkste redenen om te kiezen voor flex zijn...

Verder lezen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Overwerk, wat mag wel en wat niet?

Hoe zit het eigenlijk met overwerk? Wat mag wel en wat niet? Mag je medewerkers verplichten tot overwerk? En hoe betaal ...

Verder lezen

Wat zijn de maatregelen van de Brexit voor ondernemers?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Brexit is daarmee een feit. Heb je ...

Verder lezen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen