Wat is een IVA-uitkering?

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De IVA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij/zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV.

Mocht een werknemer na 104 weken een IVA-uitkering krijgen worden er uiteraard geen re-integratieinspanningen verwacht van de werkgever en werknemer. De uitdiensttreding van deze zieke werknemer zal niet zorgen voor een verhoogde gedifferentieerde premie.

Wanneer heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering?

Een werknemer heeft recht op een IVA-uitkering wanneer hij voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is bevonden én wanneer

  • herstel uitgesloten is;
    of
  • er een geringe kans van herstel op lange termijn is (niet te verwachten binnen 5 jaar);
    of
  • de situatie alleen maar kan verslechteren of de persoon op korte termijn zal komen te overlijden.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een IVA-uitkering?

Indien een werknemer minder dan 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden heeft hij geen recht op een IVA-uitkering. Mogelijk ontvangt hij dan wel een WGA-uitkering.

Indien een werknemer zicht heeft op herstel ontvangt hij eveneens geen IVA-uitkering.

Meer over het aanvragen van een WGA-uitkering en de rol van de werkgever lees je hier.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen