Als je buitenlandse werknemers aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig verblijfsdocument, zorgverzekering en Burgerservicenummer. Ook kan het zijn dat je als werkgever verplicht bent huisvesting te organiseren.

Wanneer is huisvesting verplicht?

Je bent verplicht om huisvesting te organiseren voor buitenlandse werknemers indien de cao die op jouw bedrijf van toepassing is, dat voorschrijft. In verschillende cao’s binnen de sector Land-/Tuinbouw is het verplicht om huisvesting tegen reële kosten te organiseren. De cao afbouw eist slechts hulp bij het zoeken naar geschikte huisvesting voor buitenlandse werknemers. Sla daarom altijd de cao, die op jouw bedrijf van toepassing is, erop na.

Soorten huisvesting voor buitenlandse werknemers

Er zijn verschillende mogelijkheden om buitenlandse werknemers te huisvesten, denk aan huurwoningen via woningcorporaties, particuliere verhuur, een tijdelijk leegstaand gebouw verbouwen tot woonruimte, of huisvesting op het terrein van de werkgever. Uiteraard dient de huisvesting altijd te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen in het kader van hygiëne, veiligheid en kwaliteit.

Eisen aan huisvesting buitenlandse werknemers

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen van de basiseisen aan de huisvesting voor buitenlandse werknemers. Denk hierbij aan de basiseisen voor sanitair, kookgelegenheid, verwarming en brandveiligheid. Deze eisen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Naast de basiseisen voor de huisvesting zijn ook regels omtrent de verblijfsduur, de grootte van de locatie en het aantal werknemers dat er mag verblijven opgenomen in het gemeentelijk beleid.

Neem dus, naast de bepalingen in de geldende cao, ook kennis van het beleid van jouw gemeente. Let op, want het kan zijn dat de geldende cao verplicht dat de huisvesting voldoet aan bepaalde kwaliteitsnomen.

Vergoeding huisvesting buitenlandse werknemers

Huisvestingskosten mogen sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies nog maar voor maximaal 25% op het wettelijk minimumloon worden ingehouden. Dit betekent dat een werknemer die 40 uur per week werkt tegen het minimumloon ongeveer €70,- per week betaalt aan huisvestingskosten die de werkgever organiseert. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent aan de werkgever om de kosten in te houden op zijn loon.

Doe de test en ontdek binnen 5 stappen waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen

Stappenplan: zo word je WAB-proof

Hoe ga je als ondernemer om met deze nieuwe wetgeving en de bijbehorende veranderingen in jouw bedrijfsvoering? Volg de ...

Verder lezen

ZW-uitkering

De ZW-uitkering is de uitkering die iemand krijgt die ziek is, maar geen werkgever heeft, bijvoorbeeld voor mensen die ...

Verder lezen