Als je buitenlandse werknemers aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig verblijfsdocument, zorgverzekering en Burgerservicenummer. Ook kan het zijn dat je als werkgever verplicht bent huisvesting te organiseren.

Wanneer is huisvesting verplicht?

Je bent verplicht om huisvesting te organiseren voor buitenlandse werknemers indien de cao die op jouw bedrijf van toepassing is, dat voorschrijft. In verschillende cao’s binnen de sector Land-/Tuinbouw is het verplicht om huisvesting tegen reële kosten te organiseren. De cao afbouw eist slechts hulp bij het zoeken naar geschikte huisvesting voor buitenlandse werknemers. Sla daarom altijd de cao, die op jouw bedrijf van toepassing is, erop na.

Soorten huisvesting voor buitenlandse werknemers

Er zijn verschillende mogelijkheden om buitenlandse werknemers te huisvesten, denk aan huurwoningen via woningcorporaties, particuliere verhuur, een tijdelijk leegstaand gebouw verbouwen tot woonruimte, of huisvesting op het terrein van de werkgever. Uiteraard dient de huisvesting altijd te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen in het kader van hygiëne, veiligheid en kwaliteit.

Eisen aan huisvesting buitenlandse werknemers

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen van de basiseisen aan de huisvesting voor buitenlandse werknemers. Denk hierbij aan de basiseisen voor sanitair, kookgelegenheid, verwarming en brandveiligheid. Deze eisen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Naast de basiseisen voor de huisvesting zijn ook regels omtrent de verblijfsduur, de grootte van de locatie en het aantal werknemers dat er mag verblijven opgenomen in het gemeentelijk beleid.

Neem dus, naast de bepalingen in de geldende cao, ook kennis van het beleid van jouw gemeente. Let op, want het kan zijn dat de geldende cao verplicht dat de huisvesting voldoet aan bepaalde kwaliteitsnomen.

Vergoeding huisvesting buitenlandse werknemers

Huisvestingskosten mogen sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies nog maar voor maximaal 25% op het wettelijk minimumloon worden ingehouden. Dit betekent dat een werknemer die 40 uur per week werkt tegen het minimumloon ongeveer €70,- per week betaalt aan huisvestingskosten die de werkgever organiseert. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent aan de werkgever om de kosten in te houden op zijn loon.

Doe de test en ontdek binnen 5 stappen waarin Please jou kan ontzorgen!

Doe de test
Charlotte Hendriks Marketing en communicatie
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen