Als je buitenlandse werknemers aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig verblijfsdocument, zorgverzekering en Burgerservicenummer. Ook kan het zijn dat je als werkgever verplicht bent huisvesting te organiseren.

Wanneer is huisvesting verplicht?

Je bent verplicht om huisvesting te organiseren voor buitenlandse werknemers indien de cao die op jouw bedrijf van toepassing is, dat voorschrijft. In verschillende cao’s binnen de sector Land-/Tuinbouw is het verplicht om huisvesting tegen reële kosten te organiseren. De cao afbouw eist slechts hulp bij het zoeken naar geschikte huisvesting voor buitenlandse werknemers. Sla daarom altijd de cao, die op jouw bedrijf van toepassing is, erop na.

Soorten huisvesting voor buitenlandse werknemers

Er zijn verschillende mogelijkheden om buitenlandse werknemers te huisvesten, denk aan huurwoningen via woningcorporaties, particuliere verhuur, een tijdelijk leegstaand gebouw verbouwen tot woonruimte, of huisvesting op het terrein van de werkgever. Uiteraard dient de huisvesting altijd te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen in het kader van hygiëne, veiligheid en kwaliteit.

Eisen aan huisvesting buitenlandse werknemers

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen van de basiseisen aan de huisvesting voor buitenlandse werknemers. Denk hierbij aan de basiseisen voor sanitair, kookgelegenheid, verwarming en brandveiligheid. Deze eisen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Naast de basiseisen voor de huisvesting zijn ook regels omtrent de verblijfsduur, de grootte van de locatie en het aantal werknemers dat er mag verblijven opgenomen in het gemeentelijk beleid.

Neem dus, naast de bepalingen in de geldende cao, ook kennis van het beleid van jouw gemeente. Let op, want het kan zijn dat de geldende cao verplicht dat de huisvesting voldoet aan bepaalde kwaliteitsnomen.

Vergoeding huisvesting buitenlandse werknemers

Huisvestingskosten mogen sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies nog maar voor maximaal 25% op het wettelijk minimumloon worden ingehouden. Dit betekent dat een werknemer die 40 uur per week werkt tegen het minimumloon ongeveer €70,- per week betaalt aan huisvestingskosten die de werkgever organiseert. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent aan de werkgever om de kosten in te houden op zijn loon.

16 mei 2019 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Hitteplan maken

In een hitteplan, of hitteprotocol, leg je de belangrijkste afspraken en maatregelen vast omtrent het werken bij warm ...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Wat is een RI&E en hoe voer je deze uit?

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen dat de medewerkers het werk zo veilig ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen