Doorstroom: Binden en boeien van je medewerkers

Het tweede element in de HR cyclus is doorstroom. In deze fase staat centraal het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en professionaliteit in je organisatie te behouden. Want, hoe zorg je voor gezonde en gemotiveerde medewerkers? Hoe zorg je dat de perfecte medewerker goed in zijn vel zit/blijft zitten, veilig kan werken en voldoende uitdaging en groei vindt in zijn werkzaamheden? Gezonde en gemotiveerde medewerkers zorgen voor betere resultaten. Om dat te bereiken is het belangrijk om onder andere de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren, je waardering richting je medewerkers te uiten en je te richten op talentmanagement.

Onderdelen van doorstroom

Grofweg bestaat deze fase uit de volgende onderdelen:

 • Functioneren en beoordelen
  Tijdens jaarlijkse plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken tussen werknemer en leidinggevende
 • Salarishuis
  Bestaande uit salarisschalen per functie – en het niveau daarbinnen
 • Talentmanagement
  Het sturen op de sterke punten, talenten, van een medewerker, in plaats van op verbeterpunten
 • Opleiding en ontwikkeling
  Denk aan interne en/of externe trainingen, coaching/learning on the job of persoonlijke ontwikkeling met behulp van een psycholoog of coach.
 • Arbeidsomstandigheden
  Denk aan arbo-contract, een RI&E, BHV, et cetera
 • Verzuim
  Wat zijn de protocollen binnen je bedrijf als iemand (langdurig) ziek wordt?
 • Dossieropbouw
  Het vastleggen van gespreksverslagen
 • Medewerker tevredenheid onderzoek (MTO)
  Het (periodiek) bevragen en meten van de tevredenheid van het personeel.

Tip voor een goede doorstroom

 1. 1. Geef je medewerker continu feedback, door met regelmaat ontwikkelgesprekken te voeren, bijvoorbeeld tijdens een plannings- en functioneringsgesprek. Bewaar het formeel beoordelingsmoment tot het jaarlijks beoordelingsgesprek. Koppel wellicht een beloning aan de geleverde prestatie zoals een salarisverhoging, promotie of scholing.
 2. Wanneer je een salarisverhoging wil geven, is het advies om altijd de cao raad te plegen en/of je persoonlijke salarishuis van de organisatie. Dit is tweeledig: enerzijds ben je transparant en open naar je medewerker toe, zodat hij/zij weet welke financiële groei hij/zij kan doormaken en daarnaast helpt een salarishuis je als organisatie om niet voor het blok te staan met onverklaarbare verschillen qua salaris in bijvoorbeeld een team.
 3. Training en scholing van medewerkers kan op verschillende manieren. Denk aan interne trainingen of coaching/learning on the job bijvoorbeeld. Het kan ook voorkomen dat de medewerker persoonlijk wil ontwikkelen en hierbij hulp nodig heeft van bijvoorbeeld een psycholoog of coach. Dit heeft dan niet direct te maken met de functie.

Meer weten? Volg een webinar!

Het binden en boeien van je medewerkers… Heel belangrijk, maar het kan ook best lastig zijn. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers (werk)gelukkig zijn én blijven? En hoe bindt je getalenteerd personeel aan je organisatie? Zeker in tijden als deze hebben veel medewerkers de tijd om na te denken over hun baan. Des te belangrijker om hen dus, ook nu, aangehaakt te houden bij je organisatie! Maar hoe doe je dat? Leer het in dit webinar.

Bekijk hier het webinar
Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen

Werkgeversrisico

Werkgeversrisico’s zijn risico’s die komen kijken bij het in dienst nemen van personeel. In dit artikel leggen wij ...

Verder lezen