De cao voor uitzendkracht (ABU) maakt gebruik van het fasesysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere contractduur.

Fase A: in deze fase bied je de medewerker een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Je hebt de keuze uit 4 soorten uitzendcontracten:

  • een contract met uitzendbeding (dagelijks opzegbaar);
  • een weekcontract (wekelijks opzegbaar);
  • een contract zonder uitzendbeding (tussentijds niet opzegbaar);
  • een contract voor vakantiewerkers (tussen 1 juni en 1 september, niet tussentijds opzegbaar)

Het aantal contracturen bepaal je zelf. Alle contracten in deze fase duren maximaal 78 gewerkte weken. In deze fase kun je een onbeperkt aantal arbeidscontracten aanbieden. Hierna gaat de medewerker over naar Fase B.

Fase B: in deze fase bied je de medewerker een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Het aantal contracturen bepaal je zelf. Na de afloop van ieder contract kun je de samenwerking beëindigen. Je kunt ook verlengen, tot een maximum van 6 contracten in 4 jaar, daarna gaat de medewerker over naar Fase C.

Fase C: in deze fase bied je de medewerker een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Het aantal contracturen bepaal je zelf. Dit contract is niet zonder meer opzegbaar.

Terug naar Contract en cao
21 november 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Cao en inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Please volgt de branche cao voor uitzendkrachten: de ABU cao. Lees in dit artikel meer over deze cao en de ...

Verder lezen

Welke cao’s hanteren payrollers?

Alle uitzend- en payroll bedrijven zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. In de cao staan de ...

Verder lezen

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is onderdeel van de cao voor uitzendkrachten (ABU) en verplicht het uitzend- of payrollbedrijf om de...

Verder lezen

Tijdelijke contracten

Met een tijdelijk contract wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld. In het contract is dan een start- ...

Verder lezen

Alles over een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst ter beëindiging of voorkoming van een onzekerheid of geschil. De wet ...

Verder lezen