De cao voor uitzendkracht (ABU) maakt gebruik van het fasesysteem en bestaat uit drie fasen. Iedere fase kent een andere contractduur.

Fase A: in deze fase bied je de medewerker een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Je hebt de keuze uit 4 soorten uitzendcontracten:

  • een contract met uitzendbeding (dagelijks opzegbaar);
  • een weekcontract (wekelijks opzegbaar);
  • een contract zonder uitzendbeding (tussentijds niet opzegbaar);
  • een contract voor vakantiewerkers (tussen 1 juni en 1 september, niet tussentijds opzegbaar)

Het aantal contracturen bepaal je zelf. Alle contracten in deze fase duren maximaal 78 gewerkte weken. In deze fase kun je een onbeperkt aantal arbeidscontracten aanbieden. Hierna gaat de medewerker over naar Fase B.

Fase B: in deze fase bied je de medewerker een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Het aantal contracturen bepaal je zelf. Na de afloop van ieder contract kun je de samenwerking beëindigen. Je kunt ook verlengen, tot een maximum van 6 contracten in 4 jaar, daarna gaat de medewerker over naar Fase C.

Fase C: in deze fase bied je de medewerker een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Het aantal contracturen bepaal je zelf. Dit contract is niet zonder meer opzegbaar.

Terug naar Contract en cao
21 november 2018 Door Charlotte Hendriks
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Huisvesting buitenlandse werknemers

Als je buitenlands personeel aanneemt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan een geldig ...

Verder lezen