Eindexamens en werkgevers

Ieder jaar in mei maken duizenden scholieren hun eindexamens. Werkgevers van eindexamenkandidaten zullen zich flexibel op moeten stellen om hun afstuderende werknemers tegemoet te komen. Veel van hen zullen namelijk in de periode voor de examens liever niet, of wat minder, willen werken. Na de examens gaan de schoolverlaters vaak op vakantie óf willen ze juist extra werken. In het kader van goed werkgeverschap kun je een aantal zaken doen om je personeel te helpen tijdens hun examens én is het belangrijk om op bepaalde punten te letten.

Extra vrije dagen tijdens eindexamens

Flexibiliteit is dus geboden wanneer je werkt met eindexamenkandidaten. Je kunt je personeel extra vrij geven om te studeren. Het is dan wel verstandig om vooraf te bedenken of je werknemers hiervoor hun vakantiedagen wilt laten inzetten als het verlof valt op een werkdag, of dat je onbetaald verlof toekent.

Extra werken na de examens

Als je werknemers graag extra willen werken na de eindexamens dien je ook met een aantal zaken rekening te houden zoals de arbeidstijdenwet. Zo moeten werknemers van 16 en 17 jaar dagelijks minimaal 12 uur rusten en mogen ze maximaal 9 uur per dienst werken tot een maximum van gemiddeld 40 uur per week.

Beschikbaarheid tijdens eindexamens

Als meerdere werknemers tijdens de zomervakantie ineens vrij zijn na hun eindexamens en je het rooster moet opvullen kun je ook tijdelijke vakantiekrachten aannemen. Bijvoorbeeld middels een vakantiewerkerscontract.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen

Premie Whk

Premie Whk is een van de werknemersverzekeringen die door de werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald aan de ...

Verder lezen

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bepaalt dat een werknemer mogelijk een uitkering ontvangt wanneer hij/zij door ziekte minder, of ...

Verder lezen

IVA-uitkering

De IVA-uitkering staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en is onderdeel van de wet Werk Inkomen ...

Verder lezen

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. ...

Verder lezen