Please kan verschillende soorten contracten aanbieden. Lees hier meer over de contracten die Please kan aanbieden:

4-Wekencontract
Een 4-wekencontract is een contract dat per vier weken kan worden opgezegd maar stilzwijgend elke vier weken wordt verlengd. Een 4-wekencontract mag niet midden in de periode van vier weken worden beëindigd. Als bijvoorbeeld de eerste dag van het contract op een woensdag valt moet de laatste dag een dinsdag zijn, vier weken later.

Wanneer kiezen voor een 4-wekencontract?

  • Je wilt een flexibele arbeidsrelatie
  • Je hebt nog geen contract voor (on)bepaalde tijd afgesloten
  • Je wilt het salaris per week aan de kandidaat laten uitbetalen (ander loontijdvak is ook mogelijk)

Een werknemer mag maximaal 78 weken werken op basis van een 4-wekencontract. Hierna ontvangt de werknemer een contract voor bepaalde tijd in fase B.

Contract met uitzendbeding

Een contract met uitzendbeding is een tijdelijk contract dat per dag kan worden opgezegd.

Wanneer kiezen voor een contract met uitzendbeding?

  • Je wilt een maximaal flexibele arbeidsrelatie
  • Je hebt nog geen contract voor (on)bepaalde tijd afgesloten
  • Je wilt minder risico bij ziekte

Een werknemer mag maximaal 78 weken werken op basis van een contract met uitzendbeding. Hierna ontvangt de werknemer een contract voor bepaalde tijd in fase B.

Contract voor bepaalde tijd 
Een bepaalde tijd contract is een contract met een vastgestelde einddatum. Het is niet mogelijk om dit contract zomaar voortijdig te beëindigen.

Wanneer kiezen voor een bepaalde tijd contract?

  • Je wilt een flexibele arbeidsrelatie, maar je wilt kandidaat wel voor langere tijd aan jouw bedrijf binden.
  • Je hebt nog geen contract voor onbepaalde tijd afgesloten

De maximale termijn voor uitzendcontracten voor bepaalde tijd is 5,5 jaar. Hierna ontvangt de werknemer een contract voor onbepaalde tijd.

Contract voor onbepaalde tijd 
Een onbepaalde tijd contract is een contract zonder einddatum. Opzegging door de werkgever is alleen mogelijk onder bepaalde omstandigheden.

Wanneer kiezen voor een onbepaalde tijd contract?

  • Je wilt de kandidaat voor langere tijd aan jouw bedrijf binden
  • De maximale termijn voor bepaalde tijd contracten is verlopen
Maikel Smits
Maikel Smits

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen