Stel, je vindt in Nederland niet de juiste werknemer om een functie in jouw bedrijf te vervullen… Wat doe je dan? Neem je een Nederlandse werknemer aan die net niet voldoet aan de functie eisen of ga je verder kijken? Het (tijdelijk) aannemen van buitenlands personeel kan een aantrekkelijke oplossing zijn. Zij beschikken misschien wel over de kennis die jij nodig hebt. Maar wat komt er allemaal kijken bij het aannemen van buitenlands personeel?

Regelgeving buitenlands personeel aannemen

Heb je moeite met het vergelijken van meerdere kandidaten uit verschillende landen? Dan bieden de diensten van Europass misschien de oplossing. Europass biedt informatie in alle Europese talen aan. Op deze manier is het voor jou als werkgever gemakkelijker om de vaardigheden en kwalificaties van buitenlandse werknemers beter te begrijpen en te vergelijken.

Vergunning of niet?

Het is ook mogelijk dat de buitenlandse werknemer die je aanneemt een verblijfsvergunning nodig heeft. Dit is afhankelijk van de duur van het verblijf. Is dit minder dan 90 dagen, dan is een visum voor kort verblijf voldoende. Daarnaast dien je ook een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Als de werknemer langer dan 90 dagen bij jou komt werken dan is er een verblijfsvergunning nodig. Het is afhankelijk van de functie binnen jouw bedrijf wat voor soort verblijfsvergunning de medewerker nodig heeft. Vind hier een overzicht van de verschillende soorten verblijfsvergunningen en hoe je deze aanvraagt.

Identiteitscontrole

Zodra jij personeel aanneemt controleer je altijd de identiteit van deze personen. Dit geldt ook voor het aannemen van buitenlandse werknemers. De identiteit van een potentiele werknemer controleer je aan de hand van drie plichten. De verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Deze drie samen vormen de identificatieplicht voor werkgevers.

  • Verificatieplicht: Bij indiensttreding van de werknemer controleer je zijn of haar identiteitsbewijs op geldigheid en echtheid;
  • Bewaarplicht: Maak een kopie van het identiteitsbewijs en bewaar deze tot vijf jaar na uitdiensttreding zorgvuldig in je administratie;
  • Zorgplicht: Zorg dat al jouw werknemers altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als ze op het werk zijn.

Zijn jouw buitenlandse werknemers belastingplichtig in Nederland? Dan dienen ze een eigen burgerservicenummer (BSN) te hebben. Controleer dit goed. Zonder BSN is het niet mogelijk om de buitenlandse werknemer op te nemen in jouw loonadministratie. Heeft de werknemer geen burgerservicenummer? Controleer dan of de werknemer goed ingeschreven is bij de gemeentelijke Basisregistratie Personen.

Arbeidsvoorwaarden buitenlands personeel

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemer in de Europese Unie is vanaf 2016 van kracht. De wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de naleving van deze arbeidsvoorwaarden door de Europese bedrijven. Het personeel heeft in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, waaronder:

  • Het minimumloon;
  • Voldoende rusttijden;
  • Veilige arbeidsomstandigheden;
  • Gelijke handeling in mannen en vrouwen;
  • Een minimaal aantal vakantiedagen.

Als er op jouw bedrijf een cao van toepassing is dan gelden ook de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. De voorwaarden uit de cao gelden bovenop de voorwaarden uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Marloes Goossens Marketing en communicatie
Marloes Goossens

Meer gerelateerde artikelen

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

HR cyclus

Kortgezegd bevat een HR cyclus alle fases die een werknemer binnen een bedrijf doorloopt, van instroom naar doorstroom ...

Verder lezen

HR cyclus – Uitstroom

Uitstroom heeft alles te maken met het vertrek van een medewerker. Dit vertrek, om welke reden dan ook, wil je als ...

Verder lezen

HR cyclus – Doorstroom

Doorstroom staat in het teken van het behouden en ontwikkelen van medewerkers binnen je organisatie om de kennis en ...

Verder lezen

HR cyclus – Instroom

Instroom heeft alles te maken met het aannemen van de juiste medewerker. In dit artikel zoomen we in op een goede ...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen