Een scherp tarief voor een externe backoffice partner is belangrijk. Betrouwbaarheid en een hoogwaardige dienstverlening evenzeer. Bij Please bieden we het allebei. Dankzij onze alsmaar toenemende klantenkring kunnen wij processen automatiseren, efficiënter werken, zaken voordeliger inkopen en risico’s beter spreiden en opvangen.

Daarnaast hebben wij meerdere gespecialiseerde afdelingen waaronder een eigen afdeling juridische zaken, verzuim en een gedreven team van software engineers, relatiebeheerders en uiteraard loonadministrateurs. We denken graag met je mee, geven advies en delen kennis om jou maximaal te ontzorgen.

Benieuwd wat het uitbesteden van je backoffice kost?

Plan een adviesgesprek

Bespaar tijd en kosten met het uitbesteden van je backoffice

Zo zijn jouw loonkosten opgebouwd

Jouw huidige loonkosten


1Bruto salaris

Het brutosalaris bepaal je aan de hand van het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is.

2Wettelijke verplichtingen

Denk aan sociale lasten zoals onder ander WW, WAO, ZW en WIA, sectorpremies, afdrachten voor sectorspecifieke regelingen, opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en overig verlof

3Verzekeringen

Aanvullende verzekeringen zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, kosten arbodienst / verzuimbegeleiding, juridische kosten

4Overige kosten

Pensioen, administratieve kosten: eigen administratie / accountantskosten / salarisverwerker

Loonkosten via Please


1Bruto salaris

Ook wij hanteren voor de vaststelling van het brutosalaris minimaal het wettelijk minimumloon én afspraken die vastgelegd zijn in een cao indien deze Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is.

5Afgesproken factoren

Bij Please betaal je een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit is de factor die wij met je afspreken. Deze factor dekt álle elementen van je personeelskosten.

Jouw besparing

...


Naar deze kosten heb je geen omkijken meer

Bespaar véél tijd én op de kosten van premies, verzekeringen, juridische en administratieve kosten.

Bruto salaris

Jij of je opdrachtgever spreekt het bruto salaris met de medewerker af. Het bruto salaris vormt de basis van je personeelskosten.

Verlofdagen

Iedere werknemer heeft recht op verlofdagen. Dit rekenen we om naar een percentage per gewerkt uur. De medewerker kan verlof in uren opnemen. Of het direct bij het salaris uitbetaald krijgen (mits hij maximaal 12 uur per week werkt).

Vakantiegeld

Vakantiegeld bedraagt 8% van het bruto salaris. Een medewerker krijgt dit 1 maal per jaar met het salaris van mei of juni uitbetaald. Werkt de medewerker maximaal 12 uur per week? Dan wordt het vakantiegeld direct bij elke salarisbetaling uitbetaald. In dat geval vervalt de jaarlijkse betaling.

Pensioenpremie werkgeversdeel

Wij werken samen met verschillende pensioenaanbieders, waaronder Brand New Day en StiPP . De werkgeversbijdrage voor pensioen is inbegrepen in de factor die je met ons afspreekt.

Basispremie WAO/WIA

Dit is een premie voor werknemersverzekeringen die werknemers beschermt tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Deze premie is voor alle werkgevers gelijk. Premie: 6,27%

AWf-premie

De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert onder andere een deel van de WW, ZW en re-integratie. De premie hiervoor bedraagt 2,95%

Zvw werkgeversbijdrage

Dit is een premie uit de Zorgverzekeringswet. Het percentage is voor iedere werkgever gelijk. De premie bedraagt 6,90%

Sectorpremie

De sectorpremie is onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert een deel van de WW-uitkeringen. De hoogte van de premie wordt elk jaar aangepast aan de werkloosheidontwikkeling in onze sector.

Ziekteverzuim

Bij ziekte neemt Please de volledige begeleiding van de medewerker voor haar rekening. Wij onderhouden contact met arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen. En begeleiden Poortwachter- en re-integratietrajecten.

Loondoorbetaling bij ziekte

Please betaalt zieke werknemers door tijdens ziekte. Je hoeft voor de medewerkers die je bij ons aanmeldt dus zelf geen ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Je bepaalt zelf de hoogte van je eigen risico.

Juridische bijstand

Onze eigen juridische afdeling begeleidt en adviseert – telefonisch en online – bij juridische werkgerelateerde vraagstukken.

Wet- en regelgeving bijhouden en toepassen

Please volgt de wet- en regelgeving over arbeidsrecht op de voet. En implementeert deze regelgeving in de dagelijkse praktijk. Zo weet je zeker dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

Personeelsadministratie

Zoals opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst. Controleren identiteitsbewijs medewerkers als zij in dienst komen. Gegevens vastleggen in het personeelsdossier. Tijdig signaleren en afhandelen van contractverlengingen. Uitdienstmeldingen afhandelen.

Salarisadministratie

Denk aan: salaris berekenen en uitbetalen. Loonstroken en jaaropgaven opstellen en verstrekken. Sociale lasten afdragen. Verlof registreren.

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigrisico

Met deze verzekering is je aansprakelijkheidsrisico verzekerd als je werknemer tijdens werk – en als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig – letselschade oploopt.

Collectiviteitsvoordelen

Jij, je medewerkers en opdrachtgevers profiteren van collectiviteitskorting op verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering.

Schadeverzekering

Deze verzekering dekt de schade van een werknemer, veroorzaakt door een ongeval dat tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor jouw (opdrachtgevers) onderneming of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan jouw (opdrachtgevers) bedrijf is voorgevallen.

Extra voordelen

Jouw medewerkers studeren met de laagste prijsgarantie bij NTI, volgen gratis online trainingen en krijgen korting op bhv cursussen, kaartjes voor pretparken, de bioscoop en andere uitjes.

Kennisbank voor intermediairs

Alles wat je wilt weten over werkgeven en ondernemen op één plek.

Als intermediair is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen op het gebied van werkgeven en ondernemen. In de kennisbank van Please vind je alle informatie die je nodig hebt. Lees alles over pensioen, salaris, wet- en regelgeving, verlof, verzuim en meer.

Benieuwd naar de kosten voor jouw bedrijf?

Arno van Helvoirt
Adviseur

Arno van Helvoirt

Dagelijks ga ik langs bij ondernemers uit alle branches en windrichtingen. Ik begrijp wat de klant wil en kom zo tot een passend voorstel.
Bel naar

0492 388 888

ma t/m vrij van 08:00 - 18:00
Of stuur een mail naar a.vanhelvoirt@please.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor de intermediaire markt, wet- en regelgeving en meer

Schrijf je in en blijf automatisch op de hoogte van nieuws en tips voor intermediairs

Ik wil me inschrijven!