Het coronavirus houdt ons allen in de greep. We hopen van harte dat jij en je medewerkers nog in goede gezondheid verkeren. Op veel bedrijven heeft de crisis inmiddels grote impact. Gelukkig is er door de overheid een mooi pakket aan economische maatregelen gepresenteerd waar veel ondernemingen al een aanvraag voor hebben ingediend. En dat is goed, want het zijn onzekere tijden. Tijden waarin we onszelf, maar ook elkaar staande moeten weten te houden. Want alleen samen komen we deze crisis door.

Gelukkig zijn er inmiddels diverse ondernemers die hun deuren weer (gedeeltelijk) mogen openen en wat is goed nieuws! Maar helaas houdt de crisis langer aan dan verwacht én gehoopt. De overheid heeft daarom op woensdag 20 mei een tweede steunpakket gepresenteerd.

Speciaal voor jou bundelen wij graag alle antwoorden op veelgestelde (ondernemers)vragen, blogs en kennisbankartikelen met betrekking tot corona op deze pagina.

Informatie met betrekking tot corona

Veelgestelde vragen en de antwoorden

In principe mag een werknemer niet zomaar weigeren om te komen werken. Doet hij dat toch, dan ben je niet verplicht tot loondoorbetaling. De medewerker kan wel vragen of hij thuis mag werken, als de kans op besmetting op het werk groot is, maar dat is voor sommige beroepen uiteraard niet mogelijk.

Als een medewerker ziek is (of het nu om het coronavirus gaat of niet) en daardoor niet kan werken, gelden de standaardregels omtrent verzuim. Dit wil zeggen dat een medewerker recht heeft op loondoorbetaling.

Let wel: Afhankelijk van afspraken uit de cao of arbeidsovereenkomst met de medewerker kan het zijn dat een medewerker een percentage van het loon ontvangt (minimaal 70%), of dat er sprake is van 1 of 2 wachtdagen zonder loondoorbetaling.

Op grond van de ABU-cao, geldt een loondoorbetaling van 90% tot de arbeidsovereenkomst van de medewerker eindigt. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege indien de uitzendkracht ziek wordt. Bij deze groep geldt dan ook geen loondoorbetalingsplicht.

In overleg met je medewerker kun je vragen of hij/zij vakantiedagen wil/kan opnemen. Je kunt een medewerker hiertoe echter niet verplichten.

Als een medewerker wordt verplicht tot (preventieve) quarantaine, en de medewerker daardoor niet kan werken, ben je als werkgever verplicht tot volledige loondoorbetaling. Dit geldt dus ook als de medewerker (nog) niet ziek is, tenzij anders is omschreven in de arbeidsovereenkomst of cao.

Let wel: als een medewerker in quarantaine wordt geplaatst omdat hij, bijvoorbeeld een negatief reisadvies heeft genegeerd, kan het zijn dat de medewerker geen recht heeft op loondoorbetaling. Het feit dat de medewerker niet kan werken, is dan namelijk (gedeeltelijk) te wijten aan het handelen van de medewerker.

Zoals we aangaven bij vraag 3, kun je medewerkers vragen om vakantiedagen op te nemen. Daarnaast is het verstandig om je personeelsplanning aan te passen. Plan eerst je medewerkers met een vast aantal uren in het contract in en bekijk of je daarna nog genoeg werk hebt voor medewerkers met een oproepcontract, flexcontract of ZZP’ers.

Ja, maar alleen indien het kind plotseling opgehaald moet worden en er geen andere mogelijkheid is (bijvoorbeeld een partner, overige familie of andere oppas die voor het kind kan zorgen). Als de sluiting van het kinderdagverblijf of school vooraf is aangekondigd, geldt het calamiteitenverlof niet. Calamiteitenverlof is namelijk bedoeld om een oplossing te zoeken voor een direct probleem. De medewerker heeft in dit geval enkel recht op loondoorbetaling over de uren, mits hij/zij kan aantonen dat het om een echte calamiteit gaat. In alle andere gevallen dient hij/zij vakantiedagen opnemen.

Let wel: het kan zijn dat er andere regels gelden op basis van de geldende cao of arbeidsvoorwaardelijke regeling.

We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt hoe je in de huidige situatie het beste kunt omgaan met het dienstverband van je medewerker(s). Helaas kunnen wij hier geen eenduidig antwoord op geven omdat dit afhankelijk is van de contractsoort van jouw medewerker.

Opdrachtgevers van Please verwijzen wij graag door naar de veelgestelde vragen in UurOnline onder het kopje ‘Help’.

Financiële maatregelen voor ondernemers

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is in het leven geroepen om ondernemers, die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis, een eenmalige tegemoetkoming te geven van € 4000,- . Denk hierbij aan ondernemers met een horecazaak, fitnessclub, reisbureau, kapsalon, schoonheidssalon et cetera.

Aanvragen is mogelijk vanaf vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 26 juni 2020. Vraag hier de tegemoetkoming aan.

Lees hier meer over de TOGS.

Om ondernemers op een goede manier te ondersteunen tijdens de coronacrisis neemt het kabinet een aantal belastingmaatregelen:

 • uitstel van betaling voor belastingschulden (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelastingaccijns, milieubelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting en verhuurdersheffing)
 • tijdelijk verlagen van de invorderingsrente van 4% naar 0,01%
 • tijdelijk verlagen van de belastingrente naar 0,01%

Wil je meer weten over deze belastingmaatregelen van de overheid, lees hier dan verder. 

Download hier het template ten behoeve van uitstel belastingbetaling. Aan dit template kunnen geen rechten worden ontleend.

De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid waardoor zij garant staan voor een deel van de lening van jou als ondernemer. Op deze manier krijgt de bank meer zekerheden en is zij eerder bereid om jouw onderneming te voorzien van een lening in deze crisis periode.

Lees hier meer over de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Helaas wordt ook de land- en tuinbouwsector hard getroffen door de coronacrisis. Zij worden zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Het gevolg hiervan is óf prijzen die onder druk staan óf producten die niet verkocht (kunnen) worden. Hierdoor is het mogelijk dat land- en tuinbouwbedrijven in de problemen komen en ook daar wil de overheid hulp aanbieden.

Ben jij ondernemer in de agrarische sector, dan kun jij bij jouw bank werkkapitaal kredieten aanvragen. Wil je er meer over weten? Lees dan hier verder.

Heb jij als ondernemer problemen met het krijgen van een lening bij de bank, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de GO-regeling. Met deze regeling helpt de overheid bedrijven door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties.

De aanvraag voor garantie kan ingediend worden tot 31 mei 2021 bij een bank. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van aangesloten banken.

De regeling Werktijdverkorting is op dinsdag 17 maart 2020 vervangen voor het Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Met deze maatregel wil het kabinet meer werkgevers financieel tegemoet komen én zij willen dit ook sneller doen naar aanleiding van de corona-crisis. Daarnaast wil de overheid door middel van deze maatregel ook een grote golf van ontslagen personeel op korte termijn voorkomen. De nieuwe maatregel Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze maatregel staat los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).

Let op! Het loket, om een aanvraag in te dienen voor de noodmaatregel, is vanaf maandag 6 april geopend tot en met zondag 31 mei. Vanaf 6 juli 2020 is het mogelijk om deze tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni, juli en augustus in te dienen. Dien de aanvraag hier in.

Wil jij meer lezen over het Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, lees hier dan verder.

De Tozo regeling is een regeling speciaal voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de corona-crisis. De aanvraag voor deze regeling dien je in bij de woongemeente. Op deze manier kan de gemeente tot eind augustus 2020 inkomensondersteuning aanbieden tot aan het sociaal minimum én kun je als zelfstandig ondernemer een bedrijfskapitaal aanvragen.

Meer weten over de eisen van de Tozo regeling en hoe je de aanvraag indient? Lees dan hier verder.

Ben jij startende ondernemer of heb jij een klein bedrijf, dan kom jij in aanmerking voor Qredits. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

Lees hier meer over Qredits.

Kom jij als werkgever financieel in de problemen door de corona-crisis, dan is het mogelijk om uitstel te krijgen voor het betalen van de pensioenpremies. Iedere pensioenuitvoerder heeft hier zijn eigen oplossingen voor omdat de problemen per sector of zelfs per onderneming verschillen. Onderstaande 3 oplossingen vormen in ieder geval de basis:

 • Betalingsregeling
 • Ruimere betalingsregelingen
 • Minder strikt invorderingsbeleid

Wil je hier meer over weten, lees dan verder.

Het is ook mogelijk om bij de gemeente waarin je woonachtig bent aan te kloppen voor financiële ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Tozo regeling. Deze regeling is speciaal voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de corona-crisis. De aanvraag voor de regeling dien je in bij de woongemeente. Op deze manier kan de gemeente voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning aanbieden tot aan het sociaal minimum én kun je als zelfstandig ondernemer een bedrijfskapitaal aanvragen.

Wil je weten welke financiële maatregelen jouw gemeente treft? Klik dan hier.

MKB-ondernemers in de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (waaronder horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters) krijgen, boven de NOW, een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden.

Let op: een aanvraag indienen voor deze regeling is nog niet mogelijk. Het kabinet is deze regeling nog aan het uitwerken en inrichten. Lees hier meer over deze nieuwe regeling.

Dit is een kosteloze maatregel voor om- en bijscholing en ontwikkeladviezen voor iedereen die door de crisis is geraakt. Verdere uitwerking moet nog meer duidelijkheid geven over de inhoud van deze maatregel.

Algemene informatie voor ondernemers

De Rijksoverheid heeft diverse (financiële) maatregelen getroffen om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de corona-crisis. Zo zijn er diverse maatregelen voor ondernemers en bedrijven maar ook voor zzp’ers. Ben jij benieuwd naar álle regelingen vanuit de overheid? Bekijk deze dan hier.

Er zijn een aantal websites die je in de gaten kunt houden als het gaat om nieuws dat gerelateerd is aan corona en de maatregelen van de overheid.

Er zijn naast bovenstaande algemene wesbites ook nog branchespecifieke websites die belangrijke informatie hebben voor jou als ondernemer. Wij zetten er enkele voor je onder elkaar.

Ben je ondernemer of zzp’er en is jouw bedrijf in de problemen door de corona-crisis? Dan is het mogelijk om bijzonder uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Wij laten je met twee stappen zien hoe je deze aanvraag indient.

Stap 1: Maak een melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies

Kun jij de belastingen en premies niet (op tijd) betalen, dan ben je genoodzaakt om dit bij de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds te melden. Zo kan jij als bestuurder niet aansprakelijk worden gesteld. Deze melding doe je door middel van het formulier ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’.

Let op: doe de melding betalingsonmacht uiterlijk 14 dagen na de dag dat de aangifte betaald had moeten zijn bij de Belastingdienst. Voorbeeld, je doet aangifte over de maand maart (die uiterlijk 30 april betaald moet zijn), dan moet de Belastingdienst uiterlijk 14 mei jouw melding van betalingsonmacht ontvangen hebben. Dit is dus voordat je de naheffingsaanslag ontvangt (ongeveer rond 20 mei). Heb je de aanslag ontvangen, dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Stap 2: Dien aanvraag bijzonder uitstel van belastingbetaling in

Deze aanvraag dien je schriftelijk in bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is binnengekomen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Op deze manier krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je dan ook niet te betalen.

Is 3 maanden voor jou te kort? Dan is het mogelijk om voor een langere periode uitstel aan te vragen. Hiervoor is een verklaring van een derde deskundige (zoals een accountant of brancheorganisatie) voor nodig. Voor meer informatie, lees hier verder.

Voor deze aanvraag hebben wij een template ontwikkeld, zodat jij direct aan de slag kunt met de aanvraag.

Ben je opdrachtgever van Please, dan vind je dit template ook terug in UurOnline onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’.

Let op! Aan dit template kunnen geen rechten worden ontleend.

De Kamer van Koophandel heeft een regelingencheck ontwikkeld. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij snel inzicht in de regelingen die van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Let op: niet alle situaties zijn opgenomen in deze check, er blijven uitzonderingen op de regels.

Doe hier de check.

 

Wanneer de deuren van jouw onderneming weer open mogen, verschilt per sector en branche. Hieronder zetten we uiteen wie wanneer weer open mag.

11 mei:

 • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang.
 • Contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en fysiotherapeuten.
 • Bibliotheken.

1 juni:

 • Voortgezet onderwijs.
 • Restaurants en cafés (voor maximaal 30 personen) en het terras.
 • Bioscopen (voor maximaal 30 personen).
 • Theaters en concertzalen (voor maximaal 30 personen).
 • Musea.

1 juli:

 • Campings.
 • Biscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen (voor maximaal 100 personen).

1 september:

 • Sportscholen mogen weer openen.

Het is te allen tijden belangrijk om te voldoen aan de algemene richtlijnen van het RIVM en de gemeente waarin jouw bedrijf gevestigd is. Maar er gelden een aantal algemene richtlijnen waar iedereen zich aan moet houden:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Was je handen vaak met zeep.
 • Ben je verkouden? Blijf dan thuis! Dit geldt ook voor je medewerkers. Bij klachten; blijf thuis.
 • Heb je koorts of ben je benauwd? Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor je medewerkers.

Zo zorgen we er samen voor dat we op een verantwoorde manier stappen kunnen zetten naar het ‘nieuwe normaal’.

Nieuws over corona

All aboard! Alles over succesvol onboarden

19 mei 2020

In deze blog van HR expert Malaika vertelt zij alles over een succesvol onboarding programma. Het is als een ...

Lees verder

Ondernemersverhaal van Fratelli Shoes en Topshoe.nl

07 mei 2020

Sjef van Stratum, eigenaar van schoenenzaak Fratelli-Shoes en directeur van online webshop Topshoe.nl, zag ...

Lees verder

Veilig en verantwoord werken tijdens coronadrukte

06 mei 2020

Door de coronacrisis zijn er ook bedrijven die het nu extra druk hebben, denk hierbij aan de zorghelden, de ...

Lees verder

Kennis over corona

Gemeentelijke regelingen t.b.v. corona-crisis

Naast de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, treffen gemeentes ook 'gemeentelijke regelingen' ten ...

Verder lezen

Werktijdverkorting

Dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om de regeling Werktijdverkorting te vervangen door een nieuwe ...

Verder lezen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf dinsdag 17 maart is er een nieuwe maatregel in werking getreden voor werkgevend Nederland; Noodmaatregel ...

Verder lezen

Meer informatie? Neem direct contact op

Kim van Bussel 2
Manager Klantbeleving

Kim Hoefnagels

Ik ben pas tevreden als onze opdrachtgevers en medewerkers dat zijn.
Bel naar

0492 388 888

ma t/m vrij van 08:00 - 18:00
Of stuur een mail naar info@please.nl