Het coronavirus houdt ons allen in de greep. We hopen van harte dat jij en je medewerkers nog in goede gezondheid verkeren. Op veel bedrijven heeft de crisis inmiddels grote impact. Gelukkig is er door de overheid een mooi pakket aan economische maatregelen gepresenteerd waar veel ondernemingen al een aanvraag voor hebben ingediend. En dat is goed, want het zijn onzekere tijden. Tijden waarin we onszelf, maar ook elkaar staande moeten weten te houden. Want alleen samen komen we deze crisis door.

Speciaal voor jou bundelen wij graag alle antwoorden op veelgestelde (ondernemers)vragen, blogs en kennisbankartikelen met betrekking tot corona op deze pagina.

Informatie met betrekking tot corona

Veelgestelde vragen en de antwoorden

Wanneer een medewerker op vakantie is geweest naar een land met code oranje of rood, dan is het advies van de overheid om bij terugkomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit is ongeacht of het land al voor vertrek op code oranje of rood stond óf wanneer dit tijdens het verblijf is gewijzigd.

Dit is afhankelijk van een aantal zaken. Wanneer een medewerker vanuit huis kan werken, kan er tijdens de quarantaine ‘gewoon’ doorgewerkt worden en zal het loon worden doorbetaald.

Kan een medewerker niet vanuit huis werken én stond het vakantieland al voor vertrek op code oranje of rood? Dan ben je niet verplicht het loon door te betalen. De medewerker heeft er in dit geval bewust voor gekozen om naar een risicogebied af te reizen.

Kan een medewerker niet vanuit huis werken én is de kleurcode van het vakantieland tijdens het verblijf gewijzigd van groen of geel naar oranje of rood? Dan kan het zijn dat je verplicht bent het loon door te betalen.

De zomervakantie is (voor vele) begonnen. Dit kan vragen oproepen over de bezetting en de (opgenomen) vakantie van je medewerkers. Of wellicht heb je andere vragen met betrekking tot het risico van een vakantie van je medewerker en de verplichte quarantaine, de vakantiedagen, het vakantiegeld et cetera. Voor al je vragen over het coronavirus in combinatie met de vakantieperiode voor jouw medewerkers adviseren we je de website van de Rijksoverheid te raadplegen.

In principe mag een werknemer niet zomaar weigeren om te komen werken. Doet hij dat toch, dan ben je niet verplicht tot loondoorbetaling. De medewerker kan wel vragen of hij thuis mag werken, als de kans op besmetting op het werk groot is, maar dat is voor sommige beroepen uiteraard niet mogelijk.

Als een medewerker ziek is (of het nu om het coronavirus gaat of niet) en daardoor niet kan werken, gelden de standaardregels omtrent verzuim. Dit wil zeggen dat een medewerker recht heeft op loondoorbetaling.

Let wel: Afhankelijk van afspraken uit de cao of arbeidsovereenkomst met de medewerker kan het zijn dat een medewerker een percentage van het loon ontvangt (minimaal 70%), of dat er sprake is van 1 of 2 wachtdagen zonder loondoorbetaling.

Op grond van de ABU-cao, geldt een loondoorbetaling van 90% tot de arbeidsovereenkomst van de medewerker eindigt. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege indien de uitzendkracht ziek wordt. Bij deze groep geldt dan ook geen loondoorbetalingsplicht.

In overleg met je medewerker kun je vragen of hij/zij vakantiedagen wil/kan opnemen. Je kunt een medewerker hiertoe echter niet verplichten.

Als een medewerker wordt verplicht tot (preventieve) quarantaine, en de medewerker daardoor niet kan werken, ben je als werkgever verplicht tot volledige loondoorbetaling. Dit geldt dus ook als de medewerker (nog) niet ziek is, tenzij anders is omschreven in de arbeidsovereenkomst of cao.

Let wel: als een medewerker in quarantaine wordt geplaatst omdat hij, bijvoorbeeld een negatief reisadvies heeft genegeerd, kan het zijn dat de medewerker geen recht heeft op loondoorbetaling. Het feit dat de medewerker niet kan werken, is dan namelijk (gedeeltelijk) te wijten aan het handelen van de medewerker.

Zoals we aangaven bij vraag 3, kun je medewerkers vragen om vakantiedagen op te nemen. Daarnaast is het verstandig om je personeelsplanning aan te passen. Plan eerst je medewerkers met een vast aantal uren in het contract in en bekijk of je daarna nog genoeg werk hebt voor medewerkers met een oproepcontract, flexcontract of ZZP’ers.

We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt hoe je in de huidige situatie het beste kunt omgaan met het dienstverband van je medewerker(s). Helaas kunnen wij hier geen eenduidig antwoord op geven omdat dit afhankelijk is van de contractsoort van jouw medewerker.

Opdrachtgevers van Please verwijzen wij graag door naar de veelgestelde vragen in UurOnline onder het kopje ‘Help’.

Financiële maatregelen voor ondernemers

Wat houdt de NOW 3 in?
Door de aanhoudende corona-crisis is de NOW verlengd. De NOW 3 is een voortzetting van de eerdere regelingen (NOW en NOW 2), maar met een aantal (extra) belangrijke wijzigingen:

 • De NOW 3 is verdeeld over drie tijdvakken van drie maanden:
  – NOW 3.1: oktober 2020 tot en met december 2020
  – NOW 3.2: januari 2021 tot en met maart 2021
  – NOW 3.3 april 2021 tot en met juni 2021
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW 3 is 20%
 • De hoogte van de tegemoetkoming is in het 1ste tijdvak van de NOW 3 maximaal 80% van de loonsom. In het 2de en 3de tijdvak is het vergoedingspercentage maximaal 85% van de loonsom. De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 3 is vastgesteld op juni 2020.
 • Tegenover de afbouw van het vergoedingspercentage per tijdvak, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • Bij de NOW 3.1 en 3.2 tellen voor de berekening van de compensatie lonen hoger dan 2 keer het SV-dagloon (€9538,68) slechts mee tot aan dit bedrag. Bij de NOW 3.3 wordt dit verlaagd naar maximaal 1 keer het SV-dagloon (€ 4.845).
 • De korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
 • Wanneer je deelneemt aan de NOW 3 ben je als werkgever verplicht je in te spannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Verder kent de NOW 3 dezelfde voorwaarden als de eerdere regelingen (NOW en NOW 2) waaronder het niet uitbetalen van dividend en bonussen, geen eigen aandelen inkopen en de inspanningsverplichting tot om- of bijscholing voor werknemers.

Vanaf wanneer kun je een aanvraag doen voor de NOW 3?
De NOW 3 is verdeeld over drie tijdvakken. Het loket voor de aanvragen voor het eerste tijdvak van de NOW 3 was geopend van maandag 16 november 2020 tot 13 december 2020 (streefdata), met terugwerkende kracht tot 1 oktober. Door de aangekondigde lockdown op maandag 14 december is het loket op dinsdag 15 december heropend tot en met zondag 27 december.

Voor de NOW 3.2 is het loket geopend van 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021 en voor de NOW 3.3 van 17 mei 2021 t/m 13 juni 2021.

Voor meer informatie over de NOW 3 verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.

De TVL is er voor alle bedrijven en zzp’ers die minimaal 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis, én doorlopende vaste lasten hebben. De subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Je kunt voor elk kwartaal tot 30 juni 2021 de TVL aanvragen. Let wel: voorwaarden voor iedere TVL-periode kunnen wijzigen. Voor alle informatie over deze regeling en het aanvragen, verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.

 

Dit is een kosteloze maatregel voor om- en bijscholing en ontwikkeladviezen voor iedereen die door de crisis is geraakt. Verdere uitwerking moet nog meer duidelijkheid geven over de inhoud van deze maatregel.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) was één van de maatregelen van het kabinet tijdens de corona-crisis. De TOGS was in het leven geroepen om ondernemers, die getroffen werden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis, een eenmalige tegemoetkoming te geven van € 4000,- . Denk hierbij aan ondernemers met een horecazaak, fitnessclub, reisbureau, kapsalon, schoonheidssalon et cetera.

De regeling is gesloten per 26 juni 2020. Alle informatie over de TOGS vind je op de website van de Rijksoverheid.

Om ondernemers op een goede manier te ondersteunen tijdens de coronacrisis neemt het kabinet een aantal belastingmaatregelen:

 • uitstel van betaling voor belastingschulden (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelastingaccijns, milieubelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting en verhuurdersheffing)
 • tijdelijk verlagen van de invorderingsrente van 4% naar 0,01%
 • tijdelijk verlagen van de belastingrente naar 0,01%

Wil je meer weten over deze belastingmaatregelen van de overheid, lees hier dan verder. 

Download hier het template ten behoeve van uitstel belastingbetaling. Aan dit template kunnen geen rechten worden ontleend.

De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid waardoor zij garant staan voor een deel van de lening van jou als ondernemer. Op deze manier krijgt de bank meer zekerheden en is zij eerder bereid om jouw onderneming te voorzien van een lening in deze crisis periode.

Lees hier meer over de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Helaas wordt ook de land- en tuinbouwsector hard getroffen door de coronacrisis. Zij worden zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Het gevolg hiervan is óf prijzen die onder druk staan óf producten die niet verkocht (kunnen) worden. Hierdoor is het mogelijk dat land- en tuinbouwbedrijven in de problemen komen en ook daar wil de overheid hulp aanbieden.

Ben jij ondernemer in de agrarische sector, dan kun jij bij jouw bank werkkapitaal kredieten aanvragen. Wil je er meer over weten? Lees dan hier verder.

Heb jij als ondernemer problemen met het krijgen van een lening bij de bank, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de GO-regeling. Met deze regeling helpt de overheid bedrijven door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties.

De aanvraag voor garantie kan ingediend worden tot 31 mei 2021 bij een bank. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van aangesloten banken.

De Tozo regeling is een regeling speciaal voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de corona-crisis. De aanvraag voor deze regeling dien je in bij de woongemeente. Op deze manier kan de gemeente tot 30 juni 2020 inkomensondersteuning aanbieden tot aan het sociaal minimum én kun je als zelfstandig ondernemer een bedrijfskapitaal aanvragen.

Meer weten over de eisen van de Tozo regeling en hoe je de aanvraag indient? Lees dan hier verder.

Ben jij startende ondernemer of heb jij een klein bedrijf, dan kom jij in aanmerking voor Qredits. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

Lees hier meer over Qredits.

Kom jij als werkgever financieel in de problemen door de corona-crisis, dan is het mogelijk om uitstel te krijgen voor het betalen van de pensioenpremies. Iedere pensioenuitvoerder heeft hier zijn eigen oplossingen voor omdat de problemen per sector of zelfs per onderneming verschillen. Onderstaande 3 oplossingen vormen in ieder geval de basis:

 • Betalingsregeling
 • Ruimere betalingsregelingen
 • Minder strikt invorderingsbeleid

Wil je hier meer over weten, lees dan verder.

Het is ook mogelijk om bij de gemeente waarin je woonachtig bent aan te kloppen voor financiële ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Tozo regeling. Deze regeling is speciaal voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de corona-crisis. De aanvraag voor de regeling dien je in bij de woongemeente. Op deze manier kan de gemeente voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning aanbieden tot aan het sociaal minimum én kun je als zelfstandig ondernemer een bedrijfskapitaal aanvragen.

Wil je weten welke financiële maatregelen jouw gemeente treft? Klik dan hier.

Algemene informatie voor ondernemers

De Rijksoverheid heeft diverse (financiële) maatregelen getroffen om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de corona-crisis. Zo zijn er diverse maatregelen voor ondernemers en bedrijven maar ook voor zzp’ers. Ben jij benieuwd naar álle regelingen vanuit de overheid? Bekijk deze dan hier.

Er zijn een aantal websites die je in de gaten kunt houden als het gaat om nieuws dat gerelateerd is aan corona en de maatregelen van de overheid.

Er zijn naast bovenstaande algemene wesbites ook nog branchespecifieke websites die belangrijke informatie hebben voor jou als ondernemer. Wij zetten er enkele voor je onder elkaar.

Ben je ondernemer of zzp’er en is jouw bedrijf in de problemen door de corona-crisis? Dan is het mogelijk om bijzonder uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Wij laten je met twee stappen zien hoe je deze aanvraag indient.

Stap 1: Maak een melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies

Kun jij de belastingen en premies niet (op tijd) betalen, dan ben je genoodzaakt om dit bij de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds te melden. Zo kan jij als bestuurder niet aansprakelijk worden gesteld. Deze melding doe je door middel van het formulier ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’.

Let op: doe de melding betalingsonmacht uiterlijk 14 dagen na de dag dat de aangifte betaald had moeten zijn bij de Belastingdienst. Voorbeeld, je doet aangifte over de maand maart (die uiterlijk 30 april betaald moet zijn), dan moet de Belastingdienst uiterlijk 14 mei jouw melding van betalingsonmacht ontvangen hebben. Dit is dus voordat je de naheffingsaanslag ontvangt (ongeveer rond 20 mei). Heb je de aanslag ontvangen, dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Stap 2: Dien aanvraag bijzonder uitstel van belastingbetaling in

Deze aanvraag dien je schriftelijk in bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is binnengekomen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Op deze manier krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je dan ook niet te betalen.

Is 3 maanden voor jou te kort? Dan is het mogelijk om voor een langere periode uitstel aan te vragen. Hiervoor is een verklaring van een derde deskundige (zoals een accountant of brancheorganisatie) voor nodig. Voor meer informatie, lees hier verder.

Voor deze aanvraag hebben wij een template ontwikkeld, zodat jij direct aan de slag kunt met de aanvraag.

Ben je opdrachtgever van Please, dan vind je dit template ook terug in UurOnline onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’.

Let op! Aan dit template kunnen geen rechten worden ontleend.

De Kamer van Koophandel heeft een regelingencheck ontwikkeld. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij snel inzicht in de regelingen die van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Let op: niet alle situaties zijn opgenomen in deze check, er blijven uitzonderingen op de regels.

Doe hier de check.

 

Het is te allen tijden belangrijk om te voldoen aan de algemene richtlijnen van het RIVM en de gemeente waarin jouw bedrijf gevestigd is. Maar er gelden een aantal algemene richtlijnen waar iedereen zich aan moet houden:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Was je handen vaak met zeep.
 • Ben je verkouden? Blijf dan thuis! Dit geldt ook voor je medewerkers. Bij klachten; blijf thuis.
 • Heb je koorts of ben je benauwd? Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor je medewerkers.

Zo zorgen we er samen voor dat we op een verantwoorde manier stappen kunnen zetten naar het ‘nieuwe normaal’.

Nieuws over corona

Back to business – opstarten na de lockdown

25 februari 2021

Eindelijk zijn er ondernemers die nu of straks na de verplichte, maandenlange sluiting, weer (gedeeltelijk) ...

Lees verder

Het effect van langdurig thuiswerken

03 februari 2021

We werken nu alweer 10 maanden zoveel mogelijk vanuit huis. Maar wat zijn de effecten van langdurig ...

Lees verder

Dit is er veranderd voor werkgevers per 1 januari 2021

12 januari 2021

Per 1 januari 2021 is er weer van alles veranderd op het gebied van wet- en regelgeving voor ondernemers met ...

Lees verder

Kennis over corona

Succesvol personeel werven in 4 stappen

Personeel werven, hoe doe je dat? In dit kennisbankartikel doorlopen wij graag met jou de 4 essentiële stappen voor het...

Verder lezen

Employer branding

Letterlijk vertaald is employer branding je ‘werkgeversmerk’. Hoe sta jij als werkgever bekend? Waarom zouden ...

Verder lezen

Gemeentelijke regelingen t.b.v. corona-crisis

Naast de maatregelen die vanuit de overheid worden getroffen, treffen gemeentes ook 'gemeentelijke regelingen' ten ...

Verder lezen

Meer informatie? Neem direct contact op

Kim van Bussel 2
Manager Klantbeleving

Kim Hoefnagels

Ik ben pas tevreden als onze opdrachtgevers en medewerkers dat zijn.
Bel naar

0492 388 888

ma t/m vrij van 08:00 - 18:00
Of stuur een mail naar info@please.nl