Terug naar overzicht

Zo sluit je het boekjaar goed af!

De maand december staat voor de deur, hét moment voor ondernemers om de balans op te maken en het boekjaar af te sluiten. Maar voordat je de champagne ontkurkt tijdens oud en nieuw, zijn er ook nog enkele praktische zaken en wijzigingen die 2018 met zich meebrengt. Onze backoffice-specialist Marius brengt je hiervan graag op de hoogte en geeft je enkele adviezen zodat je ook dit (boek)jaar goed afsluit.

Premiekorting wordt loonkostenvoordelen (LKV)

Eén van de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers in het nieuwe jaar is het vervallen van de premiekorting. Na 10 jaar maakt deze regeling per 1 januari 2018 plaats voor een nieuwe regeling: de loonkostenvoordelen (LKV). De loonkostenvoordelen zijn in wezen precies hetzelfde als de premiekorting. Je ontvangt als werkgever namelijk nog steeds ‘korting’ op de werkgeverslasten als je iemand uit een specifieke werknemersgroep aanneemt.

Wat verandert er voor jou?

Wel zijn er enkele verschillen. Zo ontvang je geen loonkostenvoordeel meer voor jongeren uit de WW of bijstand en daalt het maximale voordeel. Het belangrijkste verschil met de premiekorting is misschien wel het moment waarop de LKV worden uitbetaald. Waar je de premiekorting iedere maand bij de aangifte ontving, krijg je de LKV slechts één keer per jaar, na afloop van het vorige boekjaar. Net als het LIV (Lage Inkomensvoordeel) en het jeugd-LIV. Dat maakt de toepassing en administratie wel zo eenduidig. Máár houd er dus rekening mee dat je het voordeel pas veel later ontvangt.

DoelgroepPremiekorting t/m 31-12-2017Loonkostenvoordeel vanaf 01-01-2018
Ouderen (56+)Maximaal €7000,-Maximaal €6000,-
ArbeidsgehandicaptenMaximaal €7000,-Maximaal €6000,-
HerplaatstenMaximaal €7000,-Maximaal €6000,-
Werknemers met een banenafspraakMaximaal €2000,-Maximaal €2000,-

Bron: Rijksoverheid 

Belangrijk om te weten

Ook de aanvraagprocedure is enigszins veranderd. Je hebt nog altijd een (kopie van de) doelgroepverklaring LKV nodig. Echter dient de doelgroepverklaring binnen 3 maanden, na indiensttreding, te worden aangevraagd bij het UWV. Na deze 3 maanden kun je geen LKV meer aanvragen voor de werknemer. Voorheen kon je de premiekorting tot 5 jaar na dato met terugwerkende kracht aanvragen, maar dat kan vanaf 1 januari niet meer!

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gaan verder omhoog

In Nederland krijgt iedereen AOW vanaf een bepaalde leeftijd, ongeacht of je wel of niet hebt gewerkt. Pensioen ontvang je alleen als je hebt gewerkt en deelnemer bent in een pensioenregeling. Om de kosten van de toenemende vergrijzing te drukken gaan beide leeftijden geleidelijk verder omhoog. Dit gebeurt jaarlijks met de start van het nieuwe kalenderjaar. In 2018 stijgt de AOW-leeftijd van 65 jaar en 9 maanden naar 66 jaar. De pensioenleeftijd stijgt van 67 naar 68 jaar.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor jouw oudere werknemers, maar ook voor jou als werkgever. Voor AOW’ers betaal je namelijk over het algemeen minder werkgeverslasten. Dus, hoe langer het duurt voor iemand AOW ontvangt, hoe meer kosten je kunt hebben.

Hetzelfde geldt voor de pensioenleeftijd. Je betaalt als werkgever namelijk pensioenpremie tot de werknemer met pensioen gaat. Als de werknemer de pensioenleeftijd bereikt bouwt hij geen pensioen meer op, maar ontvangt hij pensioen, indien hij dit heeft opgebouwd. In sommige gevallen moet je even goed opletten. Heb je namelijk op dit moment een 67-jarige in dienst dan betaal je daar nu géén pensioenpremie voor. Het kán zijn dat je per 1 januari wél weer premie moet betalen voor deze werknemer tot hij 68 jaar is!

Nieuwe minimumlonen per 1-1-2018

Naast stijging van de AOW- en pensioenleeftijd stijgt per 1 januari 2018 ook, zoals altijd, het minimumloon. Heb je personeel in dienst dat het minimumloon verdient? Dan is het verstandig de loonschalen er nog eens bij te pakken, zodat je ook volgend jaar niet minder dan het minimumloon betaalt. En let daarbij goed op dat per 1 januari ook overwerk uitbetaald dient te worden tegen het minimumloon inclusief 8% vakantiebijslag! Het uurloon voor overwerk bedraagt dan 108% van het wettelijk minimumloon.

Tips!

Als jouw bedrijf een gewoon boekjaar hanteert, is het eind van het jaar altijd een drukke periode voor jou. Dit geldt voor ondernemers, maar voor werkgevers des te meer. Naast je bedrijf, moet ook voor je personeel alles goed geregeld zijn. Mijn advies is dan ook om de maand december te gebruiken om de balans op te maken en je (salaris-)administratie bij te werken. Zo kun je 2018 met een schone lei beginnen. Enkele aandachtspunten zijn:

  1. check de minimumlonen en de AOW- en pensioenleeftijd;
  2. verwerk alle inkomsten en uitgaven op tijd. Daarbij hoort uiteraard ook het uren boeken. Zorg dat alle gewerkte uren van 2017 ook in dit boekjaar worden opgenomen;
  3. kijk naar de verlofsaldi. Zijn er werknemers met buitensporig veel verlofuren? Spreek dan in goed overleg af hoe en wanneer deze uren worden opgemaakt.

Wettelijke verlofuren vervallen na 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, maar dan dien je je werknemers wel de mogelijkheid te geven om deze op te nemen. Om te voorkomen dat een werknemer ineens lange tijd verlof opneemt in een drukke periode, is het goed om te weten hoe het staat met de verlofsaldi.

Ik hoop dat deze tips je helpen bij de afsluiting van jouw boekjaar. Mij rest dan alleen nog je alvast een prettige feestmaand te wensen! En mocht je op zoek zijn naar een specialist die je kan helpen op het gebied van cao’s en loonschalen? Of op zoek zijn naar advies over veranderende wet- en regelgeving? Wij hebben diverse experts in huis die je hierbij graag helpen!

Marius van Sprang
Coördinator Loonadministratie Please