Terug naar overzicht

Zo maak je een goede arbeidsovereenkomst

Het opstellen van iedere contractvorm is een belangrijke taak. Zo ook het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Wat neem je wel op en wat niet? Hoe specifiek moet je zijn? En wat mag je absoluut niet vergeten? Onze juriste geeft praktische tips die je helpen bij het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst.

Tip 1: maak duidelijke afspraken
We horen het regelmatig. “Pak maar een schort en draai een dagje mee om te kijken of dit werk iets voor je is. Dan bekijken we aan het eind van de dag wel of we samen verdergaan.” Een veelgemaakte fout. Een mondelinge afspraak is namelijk óók rechtsgeldig. Zodra je geen duidelijke (aantoonbare) afspraak heeft gemaakt over de einddatum, voordat je iemand een dagje laat werken, is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn eerste tip is dan ook: maak duidelijke afspraken voordat de medewerker gaat beginnen.

Tip 2: laat de arbeidsovereenkomst tekenen vóór de medewerker aan de slag gaat
Ook erg belangrijk: zorg ervoor dat de arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en jullie beiden akkoord gaan vóórdat de medewerker daadwerkelijk gaat werken. Daarom adviseer ik om de arbeidsovereenkomst door je medewerker te laten tekenen vóór hij/zij aan de slag gaat. Doe je dit niet, dan kunnen er onduidelijkheden over de arbeidsvoorwaarden ontstaan. De rechter zal uiteindelijk in het voordeel van de werknemer oordelen. Als werkgever ben je namelijk de ‘sterke partij’. Je beschikt over de benodigde kennis en bent in dit geval in gebreke gebleven om deze kennis te delen.

Tip 3: kies voor een contract met een arbeidsduur van meer dan zes maanden om een proeftijd af te spreken
Wil je een medewerker op proef aannemen? Dat kan. Maar sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mag dat alleen bij contracten van langer dan 6 maanden. Ook is het belangrijk dat de proeftijd schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door de medewerker. Stel je een contract op voor 6 maanden of korter, en besluit je binnen een maand dat je toch niet verder wilt met deze medewerker, dan kun je geen beroep doen op de proeftijd. Mijn tweede tip: kies voor een contract met een arbeidsduur van 6 maanden en 1 dag, of 7 maanden als dat gemakkelijker is. Dan is een proeftijd wél toegestaan.

Tip 4: zorg dat de gezagsverhouding zoals omschreven in het contract klopt met de daadwerkelijke situatie
Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als er aan een aantal elementen is voldaan, namelijk:

  1. de werknemer moet de arbeid persoonlijk verrichten;
  2. de werkgever de werknemer beloont in de vorm van loon;
  3. er bestaat een gezagsverhouding tussen beide partijen.

We zien vaak dat ondernemers een zzp’er aanstellen op basis van een ‘overeenkomst van opdracht’. Dat is een overeenkomst zónder gezagsverhouding. Blijkt uiteindelijk dat er toch sprake is van een gezagsverhouding? Doordat de werknemer bijvoorbeeld een vaste werkplek of visitekaartjes heeft. Of doordat de werknemer wordt opgenomen in het vakantierooster. Dan kan de ‘zzp’er’, met terugwerkende kracht, aanspraak maken op dezelfde rechten als een werknemer. Daarnaast kan de Belastingdienst bij jou aankloppen om alsnog, eveneens met terugwerkende kracht, loonheffing af te dragen.

Tip 5: neem dit altijd op in de arbeidsovereenkomst:
Veel afspraken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de wet. Maar naast het loon, de gezagsverhouding en de persoonlijke verrichting van het werk door de werknemer zijn er een aantal belangrijke zaken die je in een arbeidsovereenkomst kunt opnemen:

  1. Het vermelden van de contractpartijen;
  2. De ingangs- en einddatum van het contract;
  3. Het salaris;
  4. De functienaam;
  5. De arbeidsomvang.

Je kunt de arbeidsovereenkomst verder uitbreiden met verschillende rechten en plichten voor jou en je medewerker. Denk aan afspraken over het retourneren van bedrijfseigendommen, een verbod op nevenactiviteiten, et cetera.

Heb je na het lezen van dit artikel nog een vraag over het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op via 0492 388 888 of info@please.nl. Ben je klant van Please? Dan biedt onze juriste, Ilse Vermeulen, juridische ondersteuning en stellen wij voor alle medewerkers de arbeidsovereenkomst op. Wil je weten hoe dat werkt? Neem ook dan even contact met ons op.