Terug naar overzicht

Voldoet jouw bedrijf aan de gewijzigde arbowet?

Anno 2020 zijn je medewerkers je belangrijkste bedrijfskapitaal. Het zijn de mensen die het verschil maken, die zorgen voor een succesvol bedrijf. Daarom is preventie een steeds belangrijker thema, want ziekteverzuim kost geld. In 2017 heeft de overheid de Arbowet vernieuwd met als doel dat bedrijven meer aandacht geven aan preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Ook bedrijven met één of twee medewerkers moeten hier gewoon aan voldoen. 

Hoewel de overgangsregeling al eindigde op 1 juli 2018 eindigde vragen wij ons af… Heb jij alle verplichtingen van de vernieuwde Arbowet op een rijtje?

Verplicht ‘basiscontract’ met arbodienstverlener

De belangrijkste wijziging in de Arbowet is het zogenaamde verplichte ‘basiscontract’. In deze overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener worden minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. Dus op welke arbozorg kun je als medewerker rekenen? En welke minimale zorg moet je als werkgever bieden? Het basiscontract is in het leven geroepen om de samenwerking tussen werkgever, werknemers en arbodienstverleners te stimuleren. Dat resulteerde in een nieuwe rol, namelijk die van de preventiemedewerker én meer ruimte voor de bedrijfsarts. We lichten beide rollen toe.

Rol van de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf inzet om ongevallen en verzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Degene die hiervoor wordt aangesteld is meestal iemand met affiniteit met het onderwerp, bijvoorbeeld een HR-medewerker. De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de persoon en de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Als een bedrijf geen OR, PVT of minder dan 25 medewerkers heeft, is instemming van de directeur voldoende. Het moet dus binnen de organisatie voor iedereen duidelijk zijn wie er als preventiemedewerker is aangesteld. Daarbij moet hij of zij in de gelegenheid worden gesteld om zijn of haar taak uit te voeren. Deze officiële functie moet wettelijk worden vastgelegd in een contract waarin staat hoeveel uur hieraan mag worden besteed. De preventiemedewerker geeft advies en werkt mee aan de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De achterliggende gedachte is om de expertise op het gebied van preventie meer ‘binnenshuis’ te hebben, omdat je op de werkvloer problemen eerder signaleert.

Rol van de bedrijfsarts

Door de nieuwe wet krijgt de bedrijfsarts meer ruimte. Zo moet hij bijvoorbeeld vrije toegang krijgen tot de werkplekken. Belangrijk is om je medewerkers hierover goed te informeren. Zo moet je je medewerkers actief wijzen op bijvoorbeeld een ‘open spreekuur’ van de bedrijfsarts waarbij ze advies kunnen inwinnen.

De medewerker mag ook op kosten van de werkgever een second opinion aanvragen als hij dat wenst. De werkgever moet hier dus ruimte voor geven. Wijs je medewerker ook op de onafhankelijke klachtenregeling. Zo kan er een klacht worden ingediend als de bedrijfsarts niet volgens de regels werkt of als de behandeling niet naar wens is.

Leuk is anders, maar het levert op

En, heb jij alle bovenstaande punten geregeld binnen je bedrijf? Houd vooral in je achterhoofd dat deze wijzigingen je op de lange termijn voordeel gaan opleveren. Meer aandacht voor preventie kan namelijk verzuimkosten schelen en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van je personeel. Bovendien is er nog de boete die je riskeert. Gelukkig heeft ArboNed een makkelijke checklist opgesteld om te controleren of je als bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet. Doe er je voordeel mee!