Terug naar overzicht

Vitaliteit op de werkvloer, een trend of enorm waardevol?

Twee jaar geleden was daar ineens de uitslag van het onderzoek waar ik op heb gewacht: koffiedrinkers leven langer! Mensen die drie tot vijf kopjes koffie per dag drinken, leven langer dan mensen die geen koffie drinken. Laat ik nou dol zijn op koffie… en op onderzoeken die in mijn voordeel uitpakken!

Goede koffie op de werkvloer draagt, volgens het onderzoek, dus zelfs bij aan de levensduur van je medewerkers. Is dat dan wat ze bedoelen met werkgeluk of vitaliteit? Het feit dat bij Please al mijn cafeïne wensen feilloos in vervulling worden gebracht door onze Nespresso vriend? Werkgeluk is voor iedereen anders, maar we moeten wel een stapje verder denken dan goede koffie verwacht ik… Lees hier wat mijn ideeën zijn bij vitaliteit en geluk op de werkvloer.

Steeds meer organisaties besteden aandacht aan werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer. En die aandacht neemt nog dagelijks toe. Maar, wat is werkgeluk nou eigenlijk? Volgens Krista de Wolff, werkgelukdeskundige, ervaar je werkgeluk als je plezier hebt in je werk, er voldoening uit haalt en als het even kan je werk ook zinvol vindt. Dat laatste houdt in dat je wéét waaraan je bijdraagt, en dat dit iets groters is dan jezelf. En vooral bij dat laatste punt is de rol van de werkgever essentieel in mijn ogen.

Mijn ervaring met werkgeluk binnen organisaties is… té weinig, helaas. Ook al lijkt het misschien een trend, mijn visie is dat werkgeluk één van de belangrijkste drijfveren voor een werkgever moet zijn. Want, een gelukkige medewerker presteert tenslotte  beter. En dat resulteert weer in een betere omzet en kwaliteit van dienstverlening voor jou als ondernemer. Wat wil je nog meer?
Echter kunnen weinig mkb-ondernemers een helder antwoord geven op vragen als: “waarom willen medewerkers bij jouw organisatie werken in plaats van bij de concullega?” en “Hoe kunnen medewerkers binnen jouw organisatie bijdragen aan het groter geheel, echt het verschil maken?”. In mijn ogen is dát nou net waar veel medewerkers tegenwoordig naar op zoek zijn als belangrijk onderdeel van werkgeluk.

Wat kun je als werkgever doen om het werkgeluk van je medewerkers te vergroten?

Als het gaat om werkgeluk gelden twee sleutelbegrippen; oprechte aandacht en vertrouwen. Volgens Krista de Wolff geven voldoende autonomie en eigen verantwoordelijkheid medewerkers het gevoel van bijdrage leveren. En alles wat je (oprechte) aandacht geeft, groeit. Dus ook je medewerkers!

Maar, ik heb ook nog een aantal andere concrete tips voor je:

  • Zorg dat je als ondernemer je visie, missie en stip aan de horizon duidelijk hebt. En, nu komt het: neem je medewerkers hierin mee! Betrek hen bij je plannen en luister naar hun meningen en ideeën. Zorg dat werkgeluk, vitaliteit en gezondheid hierin ook een duidelijke rol vervullen.
  • Richt je niet enkel op de werkomgeving, maar ook op randzaken die werkgeluk brengen, denk aan: voeding, voldoende beweging in de vorm van sport en loopbaanontwikkeling.
  • Meten is weten! Inventariseer welke behoeften je medewerkers hebben als het gaat om werkgeluk. Dit voedt jou als werkgever met ideeën en je medewerkers voelen, wederom, dat ze kunnen bijdragen.
  • Tenslotte, breng de input die je krijgt van medewerkers ook écht in de praktijk. Niet alle ideeën zullen (direct) haalbaar zijn, maar kleine gebaren maken soms al een groot verschil.

Deze week, de week van het werkgeluk, lijkt me een mooi moment om alle werkgevers te stimuleren eens na te denken over het werkgeluk van hun medewerkers.

Hoe groots je het uiteindelijk ook wilt aanpakken, begin met goede koffie op de werkvloer 😉
Succes!