Terug naar overzicht

Veel bijval uit mkb voor verkiezingslobby Please

De lobbycampagne ‘Payroller van de Arbeid’ (PayvdA) is gisteren goed gestart. Organisator Please, een van ‘s Nederlands grootste payroll organisaties, ontving na de eerste dag van campagnevoeren bijval van vele tientallen mkb-ondernemers uit het hele land. Onverwachte steun was er uit de hoek van ‘partijconcurrent’ PvdA: lijsttrekker Diederik Samsom erkende tijdens een confrontatie met Please-directeur Jan Franken dat een flexibele contractschil voor bedrijven belangrijk is (zie opnames).

Volgens Please werkt politiek Den Haag en met name de PvdA en de SP flexwerk structureel  tegen. De lobby ‘Payroller van de Arbeid’ wil met een bewuste knipoog naar de gevestigde partijen het onderwerp flexwerk en het creëren van nieuwe banen op de politieke agenda krijgen.

Het gaat volgens PayvdA-voorman Jan Franken in de aanloop naar de verkiezingen te weinig over werkgelegenheid in de strijd om de gunst van de kiezer. Franken: “De PvdA en SP pleiten in hun partijprogramma voor het beperken van de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Dat zal de werkgelegenheid echter sterk terugdringen en het creëren van nieuwe banen risicovol maken. Terwijl het behoud van de flexibilisering op de arbeidsmarkt voor het mkb nu juist de noodzakelijke brandstof is om de banenmotor van Nederland draaiende te houden.”

Werkgevers durven risico’s niet aan

De lobbybeweging wordt ook gesteund door voorzitter Jeu Claes van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO): “Het ondernemerschap in Nederland wordt steeds meer bemoeilijkt door regelgeving en risico’s worden steeds groter voor onder andere mkb-bedrijven. Voor veel ondernemers biedt flexibiliteit dan een uitstekend alternatief. Het wordt tijd dat de bonden en de politiek deze noodkreet serieus gaan nemen.”

De bijval uit mkb-hoek doet Franken goed: “Nu Samsom toch ruimte biedt voor onze insteek, verwacht ik dat hij flexibilisering van de arbeidsmarkt en het daadwerkelijk creëren van banen gaat inbrengen in de debatten. Zo niet, dan moet hij wat ons betreft op dat onderwerp door zijn directe tegenstanders uitgedaagd worden.”

Volgens Franken durven veel kleinere werkgevers de risico’s van extra medewerkers in vaste dienst in deze onzekere tijden niet aan. Het aannemen van flexkrachten biedt ze dan een goed alternatief totdat ze meer zekerheid hebben over hun orderportefeuille. “Met name payrolling is bij deze doelgroep populair omdat hiermee de risico’s van het werkgeverschap worden weggenomen, maar de werkgever wel zelf de werving, selectie en aansturing van zijn medewerkers kan blijven verzorgen”, zo stelt Franken.

Wij zeggen: stel werkgelegenheid centraal, en kijk dus goed naar wat het bedrijfsleven nodig heeft om nieuwe banen te creëren. Dan zal blijken dat aanbieders van flexibele oplossingen aan ondernemers een drempelverlagende oplossing bieden om zonder hoge risico’s toch nieuwe banen te creëren. Door onze grote collectiviteit worden de risico’s van het werkgeverschap vooraf bekend en ook draagbaar voor kleinere werkgevers die zich meer medewerkers in vaste dienst op dit moment domweg niet kunnen veroorloven.

Grote jongerenwerkeloosheid op de loer

Dat flexwerk en met name payrolling onder vuur liggen is volgens de PayvdA beweging zorgelijk omdat dit vooral zwakke groepen op de arbeidsmarkt treft. Franken: “Het terugdringen of afschaffen van flexwerk zal met name veel jongeren tot de sofa veroordelen. Wij weten uit onderzoek* dat een meerderheid van de payroll contracten nieuwe banen betreft. Van deze banen wordt 40% ingevuld door schoolverlaters en zo’n 25% van de payrollers krijgt via payrolling kans opnieuw te beginnen na een periode van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Payrolling schept dus aantoonbaar banen.”

De Payroller van de Arbeid pleit voor een officieel Flexoverleg met de politiek, vakbonden en het mkb en zal daar a.s. donderdag rondom het Binnenhof en het plein in Den Haag opnieuw aandacht voor vragen.