Terug naar overzicht
Meer over Please

Toekomstbestendig ondernemen met het werkgeversplan van Please

Werkgeven doe je niet zomaar. Een partner kiezen die je daarbij ondersteunt ook niet. Ik zie de samenwerking met onze klanten dan ook als een reis die je samen maakt. Een reis waarin sprake is van wederzijds vertrouwen. Een reis waarin je samen doelen stelt om te groeien in omzet, kennis en kunde. Deze reis beschrijven we in het werkgeversplan: een nieuw concept dat mkb-ondernemers helpt toekomstbestendig te ondernemen.

Tal van scenario’s voor iedere werkgeversuitdaging

Ik ken niet één ondernemer die ondernemer is geworden met de ambitie om ook werkgever te worden. Maar, als je wil groeien kom je op een punt waarbij je personeel moet aannemen. Vroeg of laat kom je dan werkgeversuitdagingen tegen. Of het nu gaat om het uitzetten van een vacature, het opstellen van arbeidscontracten, het inrichten van je loonadministratie conform wet- en regelgeving, verzuim, verloop of het binden en boeien van je medewerkers. En werkgeversuitdagingen blijf je tegenkomen, in elke fase van je bedrijf. Maar, hoe ga je daarmee om? Er zijn namelijk tal van scenario’s mogelijk voor iedere uitdaging.

Werkgeversuitdagingen blijf je tegenkomen, in elke fase van je bedrijf

Het werkgeversplan: een dynamisch groeiplan

Om deze werkgeversuitdagingen aan te pakken hebben wij het werkgeversplan ontwikkeld. Een nieuw concept van Please waarbij we samen met de ondernemer zijn of haar ondernemersdoelen in kaart brengen en vertalen naar werkgeversdoelen. Dus; hoe past personeel in de plannen die jij hebt met je bedrijf. We halen ook de latente behoeften boven tafel, waarvan je zelf misschien niet wist dat je ze had. Zie het als een pop-gesprek (Persoonlijk Ontwikkel Plan); een nulmeting. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Wat moet je doen om daar te komen? Wat gaat Please doen om je daarbij te helpen? En binnen welk tijdsbestek gaan we dat doen? Hebben we de gestelde doelen bereikt, dan stellen we nieuwe doelen. Het werkgeversplan is een dynamisch plan dat meegroeit met het bedrijf van de ondernemer – en de relatie tussen de ondernemer en Please.

Het werkgeversplan is een levend, dynamisch document dat meegroeit met het bedrijf van de ondernemer

Inzicht en overzicht

Het werkgeversplan geeft inzicht en overzicht. We brengen álle werkgeversuitdagingen in kaart en adviseren de beste route naar succes. Op deze manier hoeft een ondernemer maar met één partij te schakelen over ál zijn werkgeverszaken. Het is omkaderd, dus je weet waar je aan toe bent. En daarnaast doen we dat ook nog eens in begrijpelijke taal. Dat spreekt ondernemers aan.

Kennis, ervaring én data optimaal inzetten

Voorheen was Please vooral gericht op ontzorgen. We waren meer een administrateur dan een adviseur. We voerden de gevraagde taken uit en bespraken vooral zaken als: welke cao moet je volgen? Welke contractvormen zijn er? Wat zijn de kosten daarvan? Et cetera. Dat deden we heel erg goed, maar dat is slechts een klein deel van het werkgeverschap. Tegelijkertijd zagen we dat ondernemers steeds meer en bredere werkgeversuitdagingen kregen maar niet wisten hoe ze aan te pakken. Daardoor namen ze veel beslissingen ten aanzien van hun personeel vanuit hun onderbuikgevoel. En dat is jammer, met name omdat wij wel beschikten over de benodigde kennis, ervaring en data, maar deze nog niet optimaal inzetten.

Nu doen we dat wel. We pakken onze rol, als dé werkgeverspartner, veel meer en benaderen de relatie met onze klanten op een heel andere manier. We praten over álle ondernemerszaken, de rol én het belang van personeel daarin. We adviseren en behoeden onze klanten voor veel voorkomende valkuilen. We pakken de koe bij de hoorns, halen meteen de pijnpunten naar boven en bedenken een gestructureerde aanpak. En dit alles gieten we in één praktisch en duidelijk plan. Zo geven we de mkb-ondernemer kracht. Werkgeverskracht!

 We adviseren en behoeden onze klanten voor veel voorkomende valkuilen én dit alles gieten we in één mooi en duidelijk plan.

Langdurig en sterk partnerschap

Het werkgeversplan is echt een nieuwe manier van samenwerken met onze klanten. Het vormt ook de essentie van onze nieuwe belofte: ondernemen met werkgeverskracht. En samen met een uitgebreid dienstenpakket kunnen we nu ook ondernemers ondersteunen die voorheen geen gebruik (meer) konden maken van onze diensten. We zagen vaak dat klanten op een gegeven moment afscheid van ons namen omdat ze groot genoeg werden om het zelf te regelen. Of dat ondernemers toch geen klant werden omdat ze (nog) geen personeel konden vinden. Deze ondernemers kunnen nu gewoon met ons (blijven) samenwerken. De diensten van Please zijn interessant in iedere fase van een onderneming. En met behulp van het werkgeversplan bepalen we hoe we deze diensten zo goed mogelijk inzetten. We stappen nu veel eerder bij ondernemers in en stappen pas veel later, of beter nog helemaal niet, uit.

Zodra de toegevoegde waarde duidelijk is, wordt het partnerschap alleen maar sterker

Meer toegevoegde waarde

In de ontwikkelfase van het werkgeversplan hebben we met verschillende ondernemers pilots gedraaid en de geluiden waren ontzettend positief. Natuurlijk besef ik dat het realiseren van deze nieuwe aanpak vraagt om een adaptatieperiode. We moeten bestaande klanten meenemen in deze ontwikkeling. Laten zien dat ze met completere vraagstukken bij ons terechtkunnen. Dat een partnerschap met Please nog meer oplevert dan voorheen. Gelukkig ken ik het klappen van de zweep als het op changemanagement aankomt. Ik heb dit soort trajecten vaker meegemaakt en weet dat het in het begin altijd wennen is. Maar zodra de toegevoegde waarde duidelijk is, wordt het partnerschap alleen maar sterker.

Jad Berad
Commercieel directeur